Prev: Sakura
Next: Unitrade

WNS catalog - New Zealand

Name: WNS
Abbrev: WNS
Full name: World Numbering System
Visibility: public


stamp
Number Isort Sort Source
2002
NZ001.02 postage 2/7/2002 40c multi issue=New Z..up One Winners d=Christian Cullen unwmk 1 xl 214715
NZ002.02 2/7/2002 80c d=Lyell Creek 1 xl 214716
NZ003.02 2/7/2002 90c d=Yulestar 1 xl 214717
NZ004.02 2/7/2002 $1.30 d=Sunline 1 xl 214718
NZ005.02 2/7/2002 $1.50 d=Ethereal 1 xl 214719
NZ006.02 2/7/2002 $2.00 d=Zabeel 1 xl 214720
NZ007.02 3/6/2002 40c dt=native fungi d=Hygrocybe rubrocarnosa xl 214721
NZ008.02 3/6/2002 80c d=Entoloma hochstetteri xl 214722
NZ009.02 3/6/2002 90c d=Aseroe rubra (2002) xl 214723
NZ010.02 3/6/2002 $1.30 d=Hericium caralloides xl 214724
NZ011.02 3/6/2002 $1.50 d=Thaxterogaster porphyreus xl 214725
NZ012.02 3/6/2002 $2.00 d=Ramaria aureorhiza xl 214726
NZ013.02 4/3/2002 40c issue=Art meets Craft d=Joint issue with Sweden - Flax 1 xl 214727
NZ014.02 4/3/2002 40c d=Wood 'Starfish vessel' 1 0 xl 214728
NZ015.02 4/3/2002 80c d=Clay 'Catch II' perf=14 1 xl 214729
NZ016.02 4/3/2002 90c d=Silver brooch 1 xl 214730
NZ017.02 4/3/2002 $1.30 d=Glass 'Immigration' series 1 xl 214731
NZ018.02 4/3/2002 $1.50 d=Clay 'Pacific rim' 1 xl 214732
NZ019.02 4/3/2002 $2.00 d=Joint issue with Sweden - Glass 1 xl 214733
NZ020.02 4/3/2002 40c issue=Architectural Herit..ckland War Memorial Museum perf=14.5x14 2 xl 214734
NZ021.02 4/3/2002 80c d=Stone Store, Kerikeri 2 xl 214735
NZ022.02 4/3/2002 90c d=The Arts Centre, Christchurch 2 xl 214736
NZ023.02 4/3/2002 $1.30 d=Government Buildings, Wellington 2 xl 214737
NZ024.02 4/3/2002 $1.50 d=Railway Station, Dunedin 2 xl 214738
NZ025.02 4/3/2002 $2.00 d=Sky tower, Auckland 2 xl 214739
NZ026.02 6/5/2002 $2.00 issue=Queen Mother Memorial 1 xl 214740
NZ027.02 6/5/2002 40c issue=Children's Book Fes..02) d=Anna Poland - From Brodie perf=14 2 xl 214741
NZ028.02 6/5/2002 40c d=Hee Su Kim - From The Last Whale 2 0 xl 214742
NZ029.02 6/5/2002 40c d=Jayne Bruce - From Scarface Claw 2 0 xl 214743
NZ030.02 6/5/2002 40c d=Teigan Stafford-Bush - From Which New Zealand Bird? 2 0 xl 214744
NZ031.02 6/5/2002 40c d=Hazel Gilbert - From Which New Zealand Bird? 2 0 xl 214745
NZ032.02 6/5/2002 40c d=Gerard Mackle - From The Plight of the Penguin 2 0 xl 214746
NZ033.02 6/5/2002 40c d=Maria Rodgers - From Scarface Claw 2 0 xl 214747
NZ034.02 6/5/2002 40c d=Paul Read - From Knocked for Six 2 0 xl 214748
NZ035.02 6/5/2002 40c d=Jessica Hitchings, Ashl..ra & Aniva Kini - From Grandpa's Shorts 2 0 xl 214749
NZ036.02 6/5/2002 40c d=Olivia Duncan - From Which New Zealand Bird? 2 0 xl 214750
NZ037.02 7/3/2002 40c dt=New Zealand coastlines (2002) d=Tongaporutu Cliffs, Taranaki xl 214751
NZ038.02 7/3/2002 80c d=Lottin Point, East Cape perf=14 xl 214752
NZ039.02 7/3/2002 90c d=Curio Bay, Catlins xl 214753
NZ040.02 7/3/2002 $1.30 d=Kaikoura Coast perf=14 xl 214754
NZ041.02 7/3/2002 $1.50 d=Meybille Bay, West Coast xl 214755
NZ042.02 7/3/2002 $2.00 d=Papanui Point, Raglan perf=14 xl 214756
NZ043.02 8/7/2002 40c+5c d=Children's Health - Healthy Living xl 214757
NZ044.02 8/7/2002 40c+5c d=Health stamps - A celebration of Health & Vitality 0 xl 214758
NZ045.02 8/7/2002 90c+5c xl 214759
NZ046.02 9/4/2002 40c issue=Christmas 2002 dt=c..aint Werenfried, Waihi Village, Tokaanu 1 xl 214760
NZ047.02 9/4/2002 80c d=St David's, Christchurch 1 xl 214761
NZ048.02 9/4/2002 90c d=Orthodox Church of the Transfiguration of Our Lord, Masterton 1 xl 214762
NZ049.02 9/4/2002 $1.30 d=Cathedral of the Holy Spirit, Palmerston North 1 xl 214763
NZ050.02 9/4/2002 $1.50 d=Cathedral of St Paul, Wellington 1 xl 214764
NZ051.02 9/4/2002 $2.00 d=Cathedral of The Blessed Sacrament, Christchurch 1 xl 214765
NZ052.02 10/2/2002 40c issue=Leading the Waves dt=boats (2002) d=KZ1 perf=14 1 xl 214766
NZ053.02 10/2/2002 80c d=High 5 1 xl 214767
NZ054.02 10/2/2002 90c d=Gentle Spirit 1 xl 214768
NZ055.02 10/2/2002 $1.30 d=Northstar 1 xl 214769
NZ056.02 10/2/2002 $1.50 d=Oceanrunner 1 xl 214770
NZ057.02 10/2/2002 $2.00 d=Salperton 1 xl 214771
NZ058.02 10/2/2002 $1.30 issue=America's Cup 2003 2 xl 214772
NZ059.02 10/2/2002 $1.50 2 xl 214773
NZ060.02 10/2/2002 $2.00 2 xl 214774
NZ061.02 11/6/2002 40c issue=Holiday Hideaways d=paua 1 xl 214775
NZ062.02 11/6/2002 40c d=sunflower (2002) 1 0 xl 214776
NZ063.02 11/6/2002 40c d=Lifebuoy 1 0 xl 214777
NZ064.02 11/6/2002 40c d=Fish Hook 1 0 xl 214778
NZ065.02 11/6/2002 40c d=fish (2002) 1 0 xl 214779
NZ066.02 11/6/2002 40c d=caravan (2002) (2002) 1 0 xl 214780
NZ067.02 11/21/2002 $1.50 issue=Vatican City Jo..ativity', by Pseudo Ambrogio di Baldese 1 xl 214781
NZ068.02 12/4/2002 40c issue=Lord of the Rings ..from The Two Towers d=Aragorn and Eowyn 1 xl 214782
NZ069.02 12/4/2002 80c d=Orc Raider 1 xl 214783
NZ070.02 12/4/2002 90c d=Gandalf the White 1 xl 214784
NZ071.02 12/4/2002 $1.30 d=The Easterlings 1 xl 214785
NZ072.02 12/4/2002 $1.50 d=Frodo Captured 1 xl 214786
NZ073.02 12/4/2002 $2.00 d=The Shield Maiden of Rohan 1 xl 214787
2003
NZ001.03 1/8/2003 40c issue=Team New Zealand - The Defence 2003 d=aerial view 1 xl 222554
NZ002.03 1/8/2003 80c d=Two Yachts 1 xl 222555
NZ003.03 1/8/2003 90c d=Yacht Tacking 1 xl 222556
NZ004.03 2/5/2003 40c issue=Celebrating the Year of the Sheep d=High Country perf=14 1 xl 222557
NZ005.03 2/5/2003 90c d=Mustering 1 xl 222558
NZ006.03 2/5/2003 $1.30 d=Sheep dog 1 xl 222559
NZ007.03 2/5/2003 $1.50 d=The Shearer 1 xl 222560
NZ008.03 2/5/2003 $2.00 d=Shearing gang 1 xl 222561
NZ009.03 3/5/2003 40c issue=Royal New Zealand B.. Anniversary 2003 d=1971 Carmina Burana 1 xl 222562
NZ010.03 3/5/2003 90c d=1989 Papillon 1 xl 222563
NZ011.03 3/5/2003 $1.30 d=2000 Cinderella 1 xl 222564
NZ012.03 3/5/2003 $1.50 d=2001 frENZy 1 xl 222565
NZ013.03 3/5/2003 $2.00 d=2002 Swan Lake 1 xl 222566
NZ014.03 4/2/2003 40c dt=military uniforms (2003) d=Forest Ranger 1860's xl 222567
NZ015.03 4/2/2003 40c d=Napier Naval Artillery Volunteer Officer 1890's 0 xl 222568
NZ016.03 4/2/2003 40c d=Amuri Mounted Rifles Officer 1900-1910 0 xl 222569
NZ017.03 4/2/2003 40c d=Mounted Rifles South Africa 1899-1902 0 xl 222570
NZ018.03 4/2/2003 40c d=Staff Officer France 1918 0 xl 222571
NZ019.03 4/2/2003 40c d=Petty Officer 1914-1918 0 xl 222572
NZ020.03 4/2/2003 40c d=Infantry Officer 1916-1918 0 xl 222573
NZ021.03 4/2/2003 40c d=Engineer 1939-1945 0 xl 222574
NZ022.03 4/2/2003 40c d=Matron RNZN Hospital 1940's 0 xl 222575
NZ023.03 4/2/2003 40c d=WAAC Egypt 1942 0 xl 222576
NZ024.03 4/2/2003 40c d=Bomber Pilot Europe 1943 0 xl 222577
NZ025.03 4/2/2003 40c d=Fighter Pilot Pacific 1943 0 xl 222578
NZ026.03 4/2/2003 40c d=WAAF Driver 1943 0 xl 222579
NZ027.03 4/2/2003 40c d=Gunner Korea 1950-1953 0 xl 222580
NZ028.03 4/2/2003 40c d=Petty Officer 1950's 0 xl 222581
NZ029.03 4/2/2003 40c d=SAS Malaya 1955-1957 0 xl 222582
NZ030.03 4/2/2003 40c d=Canberra Pilot 1960 0 xl 222583
NZ031.03 4/2/2003 40c d=Infantry Vietnam 1960's 0 xl 222584
NZ032.03 4/2/2003 40c d=UN Peacekeeper East Timor 2000 0 xl 222585
NZ033.03 4/2/2003 40c d=Peace Monitor Bougainville 2001 0 xl 222586
NZ034.03 5/7/2003 50c issue=2003 Scenic Definitives d=Ailsa Mountains 1 xl 222587
NZ035.03 5/7/2003 $1.00 d=Coromandel 1 xl 222588
NZ036.03 5/7/2003 $1.50 d=Arrowtown 1 xl 222589
NZ037.03 5/7/2003 $2.00 d=Tongariro National Park 1 xl 222590
NZ038.03 5/7/2003 $5 d=Castlepoint 1 xl 222591
NZ039.03 5/29/2003 40c issue=Conquest of Everest d=Sir Edmund Hillary perf=14 1 xl 222592
NZ040.03 5/29/2003 40c d=Norgay & Hillary at summit of Everest & Tenzing Norgay 1 0 xl 222593
NZ041.03 6/4/2003 40c issue=Queen Elizabeth II coronation 50th 1 xl 222594
NZ042.03 6/4/2003 90c 1 xl 222595
NZ043.03 6/4/2003 $1.30 1 xl 222596
NZ044.03 6/4/2003 $1.50 1 xl 222597
NZ045.03 6/4/2003 $2.00 1 xl 222598
NZ046.03 7/2/2003 40c issue=100 Years of Test Rugby d=New Zealand vs South Africa 1937 1 xl 222599
NZ047.03 7/2/2003 90c d=New Zealand vs Wales 1963 1 xl 222600
NZ048.03 7/2/2003 $1.30 d=New Zealand vs Australia 1985 1 xl 222601
NZ049.03 7/2/2003 $1.50 d=New Zealand vs France 1986 1 xl 222602
NZ050.03 7/2/2003 $1.50 1 0 xl 222603
NZ051.03 7/2/2003 $2.00 1 xl 222604
NZ052.03 8/6/2003 40c issue=Scenic Waterways dt..rways d=Papaaroha, Coromandel Peninsula 1 xl 222605
NZ053.03 8/6/2003 90c d=Waimahana Creek, Chatham Islands 1 xl 222606
NZ054.03 8/6/2003 $1.30 d=Blue Lake, Central Otago 1 xl 222607
NZ055.03 8/6/2003 $1.50 d=Waikato River, Waikato 1 xl 222608
NZ056.03 8/6/2003 $2.00 d=Hooker River, Canterbury 1 xl 222609
NZ057.03 semipostal 8/6/2003 40c+5c issue=Child..'s playgrounds d=Girl On Climbing Frame 2 1 xl 222610
NZ058.03 8/6/2003 40c+5c d=Boy On Swing 2 2 xl 222611
NZ059.03 8/6/2003 90c+5c d=Girl Hopscotch 2 xl 222612
NZ060.03 postage 9/3/2003 40c dt=veteran vehicles d=1895 Benz Velo xl 222613
NZ061.03 9/3/2003 90c d=1903 Oldsmobile xl 222614
NZ062.03 9/3/2003 $1.30 d=1911 Wolseley xl 222615
NZ063.03 9/3/2003 $1.50 d=1915 Talbot xl 222616
NZ064.03 9/3/2003 $2.00 d=1915 Model T Ford xl 222617
0365
NZ066.03 10/1/2003 40c issue=Christmas 2003 dt=..tmas decorations d=Christ Child In Crib 1 xl 222618
NZ067.03 10/1/2003 90c d=Silver Gold Bird 1 xl 222619
0368
NZ069.03 10/1/2003 $1.30 d=Silver Candle 1 xl 222620
NZ070.03 10/1/2003 $1.50 d=bells 1 xl 222621
NZ071.03 10/1/2003 $2.00 d=angel 1 xl 222622
NZ072.03 11/5/2003 40c issue=Lord of the Rings ..s from The Return of the King d=Legolas 1 xl 222623
NZ073.03 11/5/2003 80c d=Frodo 1 xl 222624
NZ074.03 11/5/2003 90c d=Merry & Pippin 1 xl 222625
NZ075.03 11/5/2003 $1.30 d=Aragorn (2003 New Zealand) 1 xl 222626
NZ076.03 11/5/2003 $1.50 d=Gandalf the White 1 xl 222627
NZ077.03 11/5/2003 $2.00 d=Gollum (2003) 1 xl 222628
2004
NZ001.04 1/28/2004 40c issue=Year of the Monkey.. Zealand Zoo animals d=Hamadryas Baboon 1 xl 241798
NZ002.04 1/28/2004 90c d=Malayan Sun Bear 1 xl 241799
NZ003.04 1/28/2004 $1.30 d=red panda Ailurus fulgens fulgens 1 xl 241800
NZ004.04 1/28/2004 $1.50 d=ring-tailed lemur (2004) 1 xl 241801
NZ005.04 1/28/2004 $2.00 d=Spider Monkey 1 xl 241802
NZ006.04 2/25/2004 40c issue=Rugby Sevens d=New Zealand Sevens 1 xl 241803
NZ007.04 2/25/2004 90c d=Hongkong Sevens 1 xl 241804
NZ008.04 2/25/2004 $1.50 d=Hong Kong Stadium (2004) 1 xl 241805
NZ009.04 2/25/2004 $2.00 d=Westpac Stadium, Wellington 1 xl 241806
NZ010.04 3/3/2004 40c issue=150 Years of Parliament d=Parliament Building Auckland 1854 1 xl 241807
NZ011.04 3/3/2004 90c d=Parliament Buildings, Wellington (Provincial Chambers) 1865 1 xl 241808
NZ012.04 3/3/2004 $1.30 d=Parliament Buildings, Wellington 1899 1 xl 241809
NZ013.04 3/3/2004 $1.50 d=Parliament Buildings, Wellington 1918 1 xl 241810
NZ014.04 3/3/2004 $2.00 d=the Beehive, Wellington 1977 1 xl 241811
NZ015.04 3/22/2004 45c issue=2004 d=Kaikoura Whale watching 1 xl 241812
NZ016.04 3/22/2004 $1.35 d=Church of the Good Shepherd, Lake Tekapo 1 xl 241813
NZ017.04 4/5/2004 45c dt=historic farm equipment d=Kinnard Haines Tractor perf=14 xl 241814
NZ018.04 4/5/2004 90c d=Fordson F Tractor with Plough xl 241815
NZ019.04 4/5/2004 $1.35 d=Burrell Traction Engine xl 241816
NZ020.04 4/5/2004 $1.50 d=Threshing Mill xl 241817
NZ021.04 4/5/2004 $2.00 d=Duncan's Seed Drill xl 241818
NZ022.04 5/5/2004 45c issue=150 Years of Parliament d=Parliament Building Auckland 1854 1 xl 241819
NZ023.04 5/5/2004 45c dt=world of wearable art d=Dragon Fish xl 241820
NZ024.04 5/5/2004 90c d=Persephone's Descent xl 241821
NZ025.04 5/5/2004 $1.35 d=Meridian xl 241822
NZ026.04 5/5/2004 $1.50 d=By Taunga Ika xl 241823
NZ027.04 5/5/2004 $2.00 d=Cailleach Na Mara (Sea Witch) xl 241824
NZ028.04 6/2/2004 45c dt=garden flowers (2004) d=Magnolia 'Vulcan' xl 241825
NZ029.04 6/2/2004 90c d=Helleborus (2004) xl 241826
NZ030.04 6/2/2004 $1.35 d=Nerine 'Anzac' xl 241827
NZ031.04 6/2/2004 $1.50 d=Rhododendron 'Charisma' xl 241828
NZ032.04 6/2/2004 $2.00 d=Delphinium 'Sarita' xl 241829
NZ033.04 7/7/2004 45c issue=Home of Middle Earth d=The Ford of Bruinen (Skippers Canyon) 1 xl 241830
NZ034.04 7/7/2004 45c 1 0 xl 241831
NZ035.04 7/7/2004 90c d=South of Rivendell (Mount Olympus) 1 xl 241832
NZ036.04 7/7/2004 90c 1 0 xl 241833
NZ037.04 7/7/2004 $1.50 d=Edoras (Erewhon) perf=14 1 xl 241834
NZ038.04 7/7/2004 $1.50 1 0 xl 241835
NZ039.04 7/7/2004 $2.00 d=Emyn Muil (Tongariro) 1 xl 241836
NZ040.04 7/7/2004 $2.00 1 0 xl 241837
NZ041.04 8/2/2004 45c issue=Olympics 2004 d=John Walker 1500 Metres Gold Montreal 1976 1 xl 241838
NZ042.04 8/2/2004 90c d=Yvette Williams Long Jump Gold Helsinki 1952 1 xl 241839
NZ043.04 8/2/2004 $1.50 d=Ian Ferguson Paul MacDonald K2 500 Gold Seoul 1988 1 xl 241840
NZ044.04 8/2/2004 $2.00 d=Peter Snell 800 Metres Gold Rome 1960 1 xl 241841
NZ045.04 9/1/2004 45c issue=Children\'s Health - A Day at the Beach d=Children Fishing 1 1 xl 241842
NZ046.04 9/1/2004 45c d=Children In Sea perf=14 1 2 xl 241843
NZ047.04 9/1/2004 90c d=People In Dinghy 1 xl 241844
NZ048.04 9/1/2004 $1.50 issue=Tourism 2004 d=Hawke's Bay 2 6 xl 241845
NZ049.04 9/1/2004 $1.50 d=Mitre Peak, Milford Sound 2 2 xl 241846
NZ050.04 9/1/2004 $1.50 d=Lake Wakatipu (2004) 2 1 xl 241847
NZ051.04 9/1/2004 $1.50 d=Kaikoura 2 3 xl 241848
NZ052.04 9/1/2004 $1.50 d=The Bath House, Rotorua 2 4 xl 241849
NZ053.04 9/1/2004 $1.50 d=Pohutu Geyser, Rotorua 2 5 xl 241850
NZ054.04 10/4/2004 45c issue=Christmas 2004 dt=Christmas fare d=Dinner 1 xl 241851
NZ055.04 10/4/2004 90c d=Maori Meal 1 xl 241852
NZ056.04 10/4/2004 $1.35 d=Prawns Salmon 1 xl 241853
NZ057.04 10/4/2004 $1.50 d=Pie & Salad 1 xl 241854
NZ058.04 10/4/2004 $2.00 d=Plum pudding Pavlova 1 xl 241855
NZ059.04 10/4/2004 45c d=Dinner 1 xl 241856
NZ060.04 10/4/2004 90c d=Maori Meal 1 xl 241857
NZ061.04 10/4/2004 $1.00 d=Christmas Cake 1 xl 241858
NZ062.04 12/1/2004 45c dt=extreme sports (2004) d=White-water rafting perf=14 xl 241859
NZ063.04 12/1/2004 90c d=Snowsports xl 241860
NZ064.04 12/1/2004 $1.35 d=skydiving (2004) xl 241861
NZ065.04 12/1/2004 $1.50 d=Jet boating xl 241862
NZ066.04 12/1/2004 $2.00 d=Bungy jumping xl 241863
2005
NZ001.05 1/12/2005 45c issue=Year of the Rooster 2005 dt=New Zealand farmyard animals 1 xl 248050
NZ002.05 1/12/2005 90c d=Australian Shepherd perf=14 1 xl 248051
NZ003.05 1/12/2005 $1.35 d=Domestic Pig Sus scrofa domestica 1 xl 248052
NZ004.05 1/12/2005 $1.50 d=rooster (2005) 1 xl 248053
NZ005.05 1/12/2005 $2.00 d=Rooster & Chicken Gallus gallus domesticus 1 xl 248054
NZ006.05 2/2/2005 45c issue=YMCA 150th d=Canoeists 1 xl 248055
NZ007.05 2/2/2005 $1.50 d=Beneficiaries Jumping - 150th Anniv of YMCA 1 xl 248056
NZ008.05 2/2/2005 45c issue=Rotary - 1905-2005 - Supporting Communities 2 xl 248057
NZ009.05 2/2/2005 $1.50 2 xl 248058
NZ010.05 2/2/2005 45c issue=Lions in New Zealand 50th 3 xl 248059
NZ011.05 2/2/2005 $1.50 3 xl 248060
NZ012.05 3/2/2005 45c issue=150 Years of New Ze..s of New Zealand d=1855 Full Face Queen 1 xl 248061
NZ013.05 3/2/2005 90c d=1873 Newspaper 1 1 xl 248062
NZ014.05 3/2/2005 $1.35 d=1891 Government Life 1 xl 248063
NZ015.05 3/2/2005 $1.50 d=1898 Pictorial - Mount Cook 1 xl 248064
NZ016.05 3/2/2005 $2.00 d=1901 Universal Postage 1 xl 248065
NZ017.05 3/2/2005 45c d=1906 The New Zealand Exhibition, Christchurch 1 xl 248066
NZ018.05 3/2/2005 90c d=1931 Health Red Boy 1 2 xl 248067
NZ019.05 3/2/2005 $1.35 d=1935 Airmail perf=14 1 xl 248068
NZ020.05 3/2/2005 $1.50 d=1946 Peace - Southern alps from Chapel window 1 xl 248069
NZ021.05 3/2/2005 $2.00 d=1955 Queen Elizabeth II stamp 1 xl 248070
NZ022.05 5/4/2005 45c issue=Cafe culture d=Cafe Culture 1910s 1 xl 248071
NZ023.05 5/4/2005 90c d=Cafe Culture 1940s 1 xl 248072
NZ024.05 5/4/2005 $1.35 d=Cafe Culture 1970s 1 xl 248073
NZ025.05 5/4/2005 $1.50 d=Cafe Culture 1990s 1 xl 248074
NZ026.05 5/4/2005 $2.00 d=Cafe Culture 2005 1 xl 248075
NZ027.05 6/1/2005 45c issue=DHL New Zealand Lions Series 2005 1 xl 248076
NZ028.05 6/1/2005 45c 1 0 xl 248077
NZ029.05 6/1/2005 $1.50 1 xl 248078
NZ030.05 6/1/2005 $1.50 1 0 xl 248079
NZ031.05 6/1/2005 45c issue=150 Years of New Ze..=stamps of New Zealand d=1965 Gallipoli 1 xl 248080
NZ032.05 6/1/2005 90c d=1988 Round Kiwi 1 xl 248081
NZ033.05 6/1/2005 $1.35 d=1990 Achievers 1 xl 248082
NZ034.05 6/1/2005 $1.50 d=1994 Maori Myths 1 xl 248083
NZ035.05 6/1/2005 $2.00 d=2003 Test Rugby 1 xl 248084
NZ036.05 7/6/2005 45c issue=Personalised stamps..hing special d=Kiwi Apteryx sp perf=14 1 1 xl 248085
NZ037.05 7/6/2005 45c d=Tree Flower 1 2 xl 248086
NZ038.05 7/6/2005 45c d=Glasses 1 3 xl 248087
NZ039.05 7/6/2005 45c d=balloons 1 4 xl 248088
NZ040.05 7/6/2005 45c d=rings 1 5 xl 248089
NZ041.05 7/6/2005 45c d=Gift Box 1 6 xl 248090
NZ042.05 7/6/2005 45c d=Baby's Hand 1 7 xl 248091
NZ043.05 7/6/2005 $1.50 1 xl 248092
NZ044.05 7/6/2005 $2.00 d=Kiwi Apteryx sp 1 xl 248093
NZ045.05 7/6/2005 $2.00 1 0 xl 248094
NZ046.05 8/3/2005 45c+5c issue=Children's Health 2005 1 xl 248095
NZ047.05 8/3/2005 45c+5c perf=14 1 0 xl 248096
NZ048.05 8/3/2005 90c+5c 1 xl 248097
NZ049.05 10/19/2005 45c issue=King Kong d=King Kong 1 xl 248102
NZ050.05 10/19/2005 90c d=Carl Denham 1 xl 248103
NZ051.05 10/19/2005 $1.35 d=Ann Darrow 1 xl 248104
NZ052.05 10/19/2005 $1.50 d=Jack Driscoll 1 xl 248105
NZ053.05 10/19/2005 $2.00 d=Darrow Driscoll 1 xl 248106
NZ054.05 8/3/2005 45c issue=The Kakapo perf=14 2 xl 248098
NZ055.05 8/3/2005 45c 2 0 xl 248099
NZ056.05 8/3/2005 45c 2 0 xl 248100
NZ057.05 8/3/2005 45c 2 0 xl 248101
NZ058.05 11/2/2005 45c issue=Christmas 2005 d=Jesus In Crib 1 xl 248107
NZ059.05 11/2/2005 90c d=Mary Joseph 1 xl 248108
NZ060.05 11/2/2005 $1.35 d=shepherd 1 xl 248109
NZ061.05 11/2/2005 $1.50 d=Wise Men 1 xl 248110
NZ062.05 11/2/2005 $2.00 d=star 1 xl 248111
NZ063.05 12/1/2005 45c issue=Narnia - The Lion,..nd the Wardrobe d=Lucy Opening Wardrobe 1 xl 248112
NZ064.05 12/1/2005 90c d=Lucy Edmund Peter & Susan 1 xl 248113
NZ065.05 12/1/2005 $1.35 d=White Witch 1 xl 248114
NZ066.05 12/1/2005 $1.50 d=Dissenters 1 xl 248115
NZ067.05 12/1/2005 $2.00 d=Lucy Body Of Aslan 1 xl 248116
2006
NZ001.06 1/4/2006 45c issue=Year of the Dog 200..d=Labrador retriever (2006 New Zealand) 1 xl 248125
NZ002.06 1/4/2006 90c d=German shepherd dog perf=14 1 xl 248126
NZ003.06 1/4/2006 $1.35 d=Jack Russell Terrier (2006) 1 xl 248127
NZ004.06 1/4/2006 $1.50 d=golden retriever (2006) 1 xl 248128
NZ005.06 1/4/2006 $2.00 d=Huntaway 1 xl 248129
NZ006.06 2/3/2006 45c issue=75th Anniversary of..rthquake d=Napier before the Earthquake 1 xl 248130
NZ007.06 2/3/2006 45c d=Aerial view of the devastation 1 0 xl 248131
NZ008.06 2/3/2006 45c d=Aeriel view of the devastation 1 0 xl 248132
NZ009.06 2/3/2006 45c d=Fire service 1 0 xl 248133
NZ010.06 2/3/2006 45c d=HMS Veronica 1 0 xl 248134
NZ011.06 2/3/2006 45c d=HMS Veronica sailors 1 0 xl 248135
NZ012.06 2/3/2006 45c d=Red Cross 1 0 xl 248136
NZ013.06 2/3/2006 45c d=Rescue services 1 0 xl 248137
NZ014.06 2/3/2006 45c d=Devastation 1 0 xl 248138
NZ015.06 2/3/2006 45c d=Medical services 1 0 xl 248139
NZ016.06 2/3/2006 45c d=Emergency mail flights 1 0 xl 248140
NZ017.06 2/3/2006 45c d=refugees 1 0 xl 248141
NZ018.06 2/3/2006 45c d=Emergency accomodation 1 0 xl 248142
NZ019.06 2/3/2006 45c d=Makeshift cooking facilities 1 0 xl 248143
NZ020.06 2/3/2006 45c d=Community spirit 1 0 xl 248144
NZ021.06 2/3/2006 45c d=Refugees evacuated by train 1 0 xl 248145
NZ022.06 2/3/2006 45c d=Building industry 1 0 xl 248146
NZ023.06 2/3/2006 45c d=A new Art Deco city 1 0 xl 248147
NZ024.06 2/3/2006 45c d=Celebrations 1 0 xl 248148
NZ025.06 2/3/2006 45c d=Hawke's Bay region today 1 0 xl 248149
NZ026.06 3/1/2006 $1.50 issue=Tourism 2006 d=Lake Wanaka 1 xl 248150
NZ027.06 3/1/2006 $1.50 d=Mount Taranaki 1 0 xl 248151
NZ028.06 3/1/2006 $1.50 d=Half Moon Bay, Stewart Island 1 0 xl 248152
NZ029.06 3/1/2006 $1.50 d=Franz Josef Glacier, West Coast 1 0 xl 248153
NZ030.06 3/1/2006 $1.50 d=Huka Falls, Taupo 1 0 xl 248154
NZ031.06 3/1/2006 $1.50 d=Cathedral Cove, Coromandel 1 0 xl 248155
NZ032.06 4/21/2006 $5 issue=Queen Elizabeth II ..d=Queen Elizabeth II (2006 New Zealand) 1 xl 248156
NZ033.06 5/3/2006 45c issue=Personalised stamps 2006 d=Champagne flutes perf=14 1 1 xl 248157
NZ034.06 5/3/2006 45c d=Buzzy Bee (2006) 1 2 xl 248158
NZ035.06 5/3/2006 45c d=silver fern (2006) 1 3 xl 248159
NZ036.06 5/3/2006 45c d=Pohutukawa Flower (2006) 1 4 xl 248160
NZ037.06 5/3/2006 45c d=Christmas Star 1 5 xl 248161
NZ038.06 5/3/2006 45c d=rings 1 6 xl 248162
NZ039.06 5/3/2006 45c d=Red rose (2006) 1 7 xl 248163
NZ040.06 5/3/2006 $1.50 d=silver fern (2006) 1 xl 248164
NZ041.06 5/3/2006 $2.00 d=Pohutukawa Flower (2006) 1 1 xl 248165
NZ042.06 5/3/2006 $2.00 d=Christmas Star 1 2 xl 248166
NZ043.06 7/5/2006 45c issue=2006 Scenic dt=rene..d=Wind Farm - Tararua, Palmerston North 1 xl 248167
NZ044.06 7/5/2006 90c d=Hydro - Roxburgh Dam, Central Otago 1 xl 248168
NZ045.06 7/5/2006 $1.35 d=Biogas - Waikato 1 xl 248169
NZ046.06 7/5/2006 $1.50 d=Geothermal - Wairakei 1 xl 248170
NZ047.06 7/5/2006 $2.00 d=Solar - Lighthouse, Cape Reinga 1 xl 248171
NZ048.06 8/2/2006 40c issue=Children's Health Camps - Healthy Living - 5+ A Day 1 xl 248172
NZ049.06 8/2/2006 90c perf=14 1 xl 248173
NZ050.06 8/2/2006 $1.35 1 xl 248174
NZ051.06 8/2/2006 $1.50 1 xl 248175
NZ052.06 8/2/2006 $2.00 1 xl 248176
NZ053.06 9/6/2006 45c issue=Gold Rush d=Gold panning(1880's) 1 xl 248177
NZ054.06 9/6/2006 90c d=1868 Karanui, Thames 1 xl 248178
NZ055.06 9/6/2006 $1.35 d=1900's Tuapeka, Otago 1 xl 248179
NZ056.06 9/6/2006 $1.50 d=C. 1901 Roxburgh 1 xl 248180
NZ057.06 9/6/2006 $2.00 d=1900's 1 xl 248181
NZ058.06 9/6/2006 $2.00 1 0 xl 248182
NZ059.06 9/6/2006 90c d=1868 Kuranui, Thames 1 xl 248183
NZ060.06 9/6/2006 $1.50 d=1901 Roxburgh 1 xl 248184
NZ061.06 9/6/2006 45c d=Gold panning 1880's 1 xl 248185
NZ062.06 9/6/2006 $1.35 d=1900's Tuapeka, Otago 1 xl 248186
NZ063.06 10/4/2006 90c issue=Christmas 2006 1 xl 248187
NZ064.06 10/4/2006 $1.35 1 xl 248188
NZ065.06 10/4/2006 $1.50 1 xl 248189
NZ066.06 10/4/2006 $2.00 1 xl 248190
NZ067.06 10/4/2006 45c 1 xl 248191
NZ068.06 10/4/2006 45c 1 0 xl 248192
NZ069.06 10/4/2006 45c 1 0 xl 248193
NZ070.06 10/4/2006 45c 1 0 xl 248194
NZ071.06 10/4/2006 45c 1 0 xl 248195
NZ072.06 10/4/2006 45c 1 0 xl 248196
NZ073.06 11/1/2006 45c issue=Summer Festivals 2006 d=Dragon Boating 1 xl 248197
NZ074.06 11/1/2006 90c d=Race Day 1 xl 248198
NZ075.06 11/1/2006 $1.35 d=teddy bears Picnic 1 xl 248199
NZ076.06 11/1/2006 $1.50 d=Outdoor Concerts 1 xl 248200
NZ077.06 11/1/2006 $2.00 d=Jazz Festivals 1 xl 248201
2007
NZ001.07 1/20/2007 45c issue=Scott Base d=Scott Base 1957 - Opening Ceremony 1 xl 439785
NZ002.07 1/20/2007 90c d=Scott Base 1999 1 xl 439786
NZ003.07 1/20/2007 $1.35 d=Scott Base 2000 1 xl 439787
NZ004.07 1/20/2007 $1.50 d=Scott Base 20034 1 xl 439788
NZ005.07 1/20/2007 $2.00 d=Scott Base 2005 1 xl 439789
NZ006.07 2/7/2007 45c issue=Year of the Pig 2007 d=Kunekune Pig 1 xl 439790
NZ007.07 2/7/2007 90c 1 xl 439791
NZ008.07 2/7/2007 $1.35 d=Arapawa Pig 1 xl 439792
NZ009.07 2/7/2007 $1.50 d=Auckland Island Pig 1 xl 439793
NZ010.07 2/7/2007 $2.00 d=Kunekune Pig 1 xl 439794
NZ011.07 3/7/2007 45c issue=New Zealand Native Wildlife d=tuatara (2007) 1 xl 439795
NZ012.07 3/7/2007 90c d=kiwi (2007) 1 xl 439796
NZ013.07 3/7/2007 $1.35 d=Hamilton's Frog 1 xl 439797
NZ014.07 3/7/2007 $1.50 d=yellow-eyed penguin 1 xl 439798
NZ015.07 3/7/2007 $2.00 d=Hector's Dolphin 1 xl 439799
NZ016.07 4/24/2007 50c issue=World Scouting Centenary perf=14 1 xl 439800
NZ017.07 4/24/2007 $2.00 1 xl 439801
NZ018.07 4/24/2007 50c issue=The Plunket Society Centenary 2 xl 439802
NZ019.07 4/24/2007 $1.00 perf=14 2 xl 439803
NZ020.07 4/24/2007 50c issue=New Zealand Rugby League Centenary 3 xl 439804
NZ021.07 4/24/2007 $2.00 3 xl 439805
NZ022.07 4/24/2007 50c issue=Home of Compassion Centenary 4 xl 439806
NZ023.07 4/24/2007 $1.50 perf=14 4 xl 439807
NZ024.07 5/9/2007 50c issue=Personalised Stamps 2006 - Rate change d=Buzzy Bee (2006) 1 1 xl 439808
NZ025.07 5/9/2007 50c d=Pohutukawa Flower (2006) 1 2 xl 439809
NZ026.07 5/9/2007 50c d=rings 1 3 xl 439810
NZ027.07 5/9/2007 50c d=silver fern (2006) 1 4 xl 439811
NZ028.07 5/9/2007 50c d=Champagne flutes 1 5 xl 439812
NZ029.07 5/9/2007 50c d=Red rose (2006) 1 6 xl 439813
NZ030.07 5/9/2007 50c d=Christmas Star 1 7 xl 439814
NZ031.07 5/9/2007 5c issue=2007 Scenic Definitives d=Whakarewarewa perf=13.5 2 xl 439815
NZ032.07 5/9/2007 10c d=Central Otago 2 xl 439816
NZ033.07 5/9/2007 20c d=Rainbow Falls Northland 2 xl 439817
NZ034.07 5/9/2007 50c d=Lake Coleridge 2 xl 439818
NZ035.07 5/9/2007 $1.00 d=Rangitoto Island 2 xl 439819
NZ036.07 5/9/2007 $2.50 d=Abel Tasman National Park perf=13.5 2 xl 439820
NZ037.07 5/9/2007 $3.00 d=Tongaporutu Taranaki 2 xl 439821
NZ038.07 6/6/2007 50c issue=Southern Skies d=Southern Cross, Stardome Observatory 1 xl 439822
NZ039.07 6/6/2007 $1.00 d=Pleiades, McLellan Mt John Observatory 1 xl 439823
NZ040.07 6/6/2007 $1.50 d=Trifid Nebula & Ward Observatory 1 xl 439824
NZ041.07 6/6/2007 $2.00 d=Southern Pinwheel, MOA, Mt John Observatory 1 xl 439825
NZ042.07 6/6/2007 $2.50 d=Magellanic Cloud, Southern African Large Telescope 1 xl 439826
NZ043.07 7/4/2007 50c issue=Classic Kiwi d="good as gold" perf=14 1 xl 439827
NZ044.07 7/4/2007 50c d="sweet as" 1 0 xl 439828
NZ045.07 7/4/2007 50c d="she'll be right" 1 0 xl 439829
NZ046.07 7/4/2007 50c d="hissy fit" 1 0 xl 439830
NZ047.07 7/4/2007 50c d="sparrow fart" 1 0 xl 439831
NZ048.07 7/4/2007 50c d="cuz" 1 0 xl 439832
NZ049.07 7/4/2007 50c d="away laughing" 1 0 xl 439833
NZ050.07 7/4/2007 50c d="tiki tour" 1 0 xl 439834
NZ051.07 7/4/2007 50c d="away with the fairies" 1 0 xl 439835
NZ052.07 7/4/2007 50c d="wop-wops" 1 0 xl 439836
NZ053.07 7/4/2007 50c d="hard yakka" 1 0 xl 439837
NZ054.07 7/4/2007 50c d="cods wallop" 1 0 xl 439838
NZ055.07 7/4/2007 50c d="boots and all" 1 0 xl 439839
NZ056.07 7/4/2007 50c d="shark and taties" 1 0 xl 439840
NZ057.07 7/4/2007 50c d="knackered" 1 0 xl 439841
NZ058.07 7/4/2007 50c d="laughing gear" 1 0 xl 439842
NZ059.07 7/4/2007 50c d="everyman and his dog" 1 0 xl 439843
NZ060.07 7/4/2007 50c d="bit of a dag" 1 0 xl 439844
NZ061.07 7/4/2007 50c d="dreaded lurgy" 1 0 xl 439845
NZ062.07 7/4/2007 50c d="rark up" 1 0 xl 439846
NZ063.07 8/1/2007 50c issue=Clever Kiwis d=First New Zealand Electric Fence 1 xl 439847
NZ064.07 8/1/2007 $1.00 d=Spreadable Butter 1 xl 439848
NZ065.07 8/1/2007 $1.50 d=Mountain Buggy 1 xl 439849
NZ066.07 8/1/2007 $2.00 d=Hamilton Waterjet 1 xl 439850
NZ067.07 8/1/2007 $2.00 d=Tranquilliser Gun 1 0 xl 439851
NZ068.07 9/5/2007 50c issue=Royal Diamond Wedding Anniversary 1 xl 439852
NZ069.07 9/5/2007 $2.00 1 xl 439853
NZ070.07 9/5/2007 50c issue=Children's Health - Peaceful World 2 xl 439854
NZ071.07 9/5/2007 50c 2 0 xl 439855
NZ072.07 9/5/2007 $1.00 2 xl 439856
NZ073.07 10/3/2007 50c issue=Christmas 2007 1 xl 439857
NZ074.07 10/3/2007 $1.00 1 xl 439858
NZ075.07 10/3/2007 $1.50 1 xl 439859
NZ076.07 10/3/2007 $2.00 1 xl 439860
NZ077.07 10/3/2007 $2.50 1 xl 439861
NZ078.07 10/3/2007 50c 1 xl 439862
NZ079.07 10/3/2007 $1.50 1 xl 439863
NZ080.07 11/7/2007 50c issue=Personalised Stamps d=“Go You Good Thing” perf=14 1 1 xl 439864
NZ081.07 11/7/2007 50c d=“Look Who It Is” 1 2 xl 439865
NZ082.07 11/7/2007 50c d=“Love Always 1 3 xl 439866
NZ083.07 11/7/2007 50c d=“Thanks a Million” 1 4 xl 439867
NZ084.07 11/7/2007 50c d=“Weve Got News” 1 5 xl 439868
NZ085.07 11/7/2007 50c d=“Wish You Were Here” 1 6 xl 439869
NZ086.07 11/7/2007 $1.00 d=“Time To Celebrate” 1 xl 439870
NZ087.07 11/7/2007 $1.00 d=“Kia Ora” 1 0 xl 439871
NZ088.07 11/7/2007 $1.50 d=“You Gotta Love Christmas” 1 xl 439872
NZ089.07 11/7/2007 $2.00 d=Chinese Inscription 1 xl 439873
2008
NZ001.08 1/9/2008 50c issue=Scenic Underwater Reefs d=Dusky Sound, Fiordland 1 xl 439883
NZ002.08 1/9/2008 $1.00 d=Mayor Island, Bay of Plenty 1 xl 439884
NZ003.08 1/9/2008 $1.50 d=Fiordland 1 xl 439885
NZ004.08 1/9/2008 $2.00 d=Volkner Rocks, White Island, Bay of Plenty 1 xl 439886
NZ005.08 1/9/2008 50c d=Dusky Sound, Fiordland 1 xl 439887
NZ006.08 1/9/2008 $1.00 d=Mayor Island, Bay of Plenty 1 xl 439888
NZ007.08 2/7/2008 50c issue=Year of the Rat 200..ryctolagus cuniculus domesticus perf=14 1 xl 439889
NZ008.08 2/7/2008 $1.00 d=guinea pig Cavia porcellus 1 xl 439890
NZ009.08 2/7/2008 $1.50 d=Fancy Rat Rattus norvegicus forma domestica 1 xl 439891
NZ010.08 2/7/2008 $2.00 d=Fancy Mouse Mus musculus forma domestica 1 xl 439892
NZ011.08 3/5/2008 50c issue=Weather Extremes d=Drought 1 1 xl 439893
NZ012.08 3/5/2008 50c d=Wind 1 2 xl 439894
NZ013.08 3/5/2008 $1.00 d=Storm 1 xl 439895
NZ014.08 3/5/2008 $1.50 d=Flooding 1 xl 439896
NZ015.08 3/5/2008 $2.00 d=Snow Storm 1 xl 439897
NZ016.08 3/5/2008 $2.50 d=Heat 1 xl 439898
NZ017.08 4/2/2008 50c issue=The ANZAC Series d=Stories of Nationhood - Dawn Parade 1 xl 439899
NZ018.08 4/2/2008 50c d=Stories of Nationhood - Gallipoli 1915 1 0 xl 439900
NZ019.08 4/2/2008 $1.00 d=Stories of Nationhood - Western Front 1916-18 1 xl 439901
NZ020.08 4/2/2008 $1.50 d=Stories of Nationhood - Chalk Kiwi 1919 1 xl 439902
NZ021.08 4/2/2008 $2.00 d=Stories of Nationhood - Haka, Egypt 1941 1 xl 439903
NZ022.08 4/2/2008 $2.50 d=Stories of Nationhood - Vietnam, 1965-71 1 xl 439904
NZ023.08 5/2/2008 50c issue=Kingitanga d=Miro Whero, Miro Ma, Miro Pango 1 xl 439905
NZ024.08 5/2/2008 $1.50 d=He Piko He Taniwha 1 xl 439906
NZ025.08 5/2/2008 $2.50 d=Kia Mau 1 xl 439907
NZ026.08 5/7/2008 50c issue=The Chronicles of Narnia d=The Pevensies 1 xl 439908
NZ027.08 5/7/2008 $1.00 d=Queen Susan 1 xl 439909
NZ028.08 5/7/2008 $1.50 d=High King Peter 1 xl 439910
NZ029.08 5/7/2008 $2.00 d=Prince Caspian 1 xl 439911
NZ030.08 6/5/2008 50c issue=Matariki 2008 d=Ranginui 1 xl 439912
NZ031.08 6/5/2008 50c d=Te Moana Nui A Kiwa 1 0 xl 439913
NZ032.08 6/5/2008 $1.00 d=Papatuanuku 1 xl 439914
NZ033.08 6/5/2008 $1.50 d=Whakapapa 1 xl 439915
NZ034.08 6/5/2008 $2.00 d=Takoha 1 xl 439916
NZ035.08 6/5/2008 $2.50 d=Te Tau Hou 1 xl 439917
NZ036.08 7/2/2008 50c issue=Olympics 2008 1 xl 439918
NZ037.08 7/2/2008 50c 1 0 xl 439919
NZ038.08 7/2/2008 $1.00 1 xl 439920
NZ039.08 7/2/2008 $2.00 1 xl 439921
NZ040.08 7/2/2008 50c issue=Children's Health - Investing in the Future 2 xl 439922
NZ041.08 7/2/2008 50c 2 0 xl 439923
NZ042.08 7/2/2008 $1.00 2 xl 439924
NZ043.08 8/6/2008 50c issue=The A to Z of New Zealand d=A for Aotearoa 1 xl 439925
NZ044.08 8/6/2008 50c d=B for Beehive 1 0 xl 439926
NZ045.08 8/6/2008 50c d=C for Cook 1 0 xl 439927
NZ046.08 8/6/2008 50c d=D for dog 1 0 xl 439928
NZ047.08 8/6/2008 50c d=E for Edmonds 1 0 xl 439929
NZ048.08 8/6/2008 50c d=F for Fantail 1 0 xl 439930
NZ049.08 8/6/2008 50c d=G for Goodnight Kiwi 1 0 xl 439931
NZ050.08 8/6/2008 50c d=H for Haka 1 0 xl 439932
NZ051.08 8/6/2008 50c d=I for Interislander 1 0 xl 439933
NZ052.08 8/6/2008 50c d=J for Jelly Tip 1 0 xl 439934
NZ053.08 8/6/2008 50c d=K for Kia Ora 1 0 xl 439935
NZ054.08 8/6/2008 50c d=L for Log o' Wood 1 0 xl 439936
NZ055.08 8/6/2008 50c d=M for Mudpools 1 0 xl 439937
NZ056.08 8/6/2008 50c d=N for Nuclear Free 1 0 xl 439938
NZ057.08 8/6/2008 50c d=O for O.E. 1 0 xl 439939
NZ058.08 8/6/2008 50c d=P for Pinetree 1 0 xl 439940
NZ059.08 8/6/2008 50c d=Q for Quake 1 0 xl 439941
NZ060.08 8/6/2008 50c d=R for Rutherford 1 0 xl 439942
NZ061.08 8/6/2008 50c d=S for Southern Cross 1 0 xl 439943
NZ062.08 8/6/2008 50c d=T for Tiki 1 0 xl 439944
NZ063.08 8/6/2008 50c d=U for Upham 1 0 xl 439945
NZ064.08 8/6/2008 50c d=V for Vote 1 0 xl 439946
NZ065.08 8/6/2008 50c d=W for Weta 1 0 xl 439947
NZ066.08 8/6/2008 50c d=X for x-treme Sport 1 0 xl 439948
NZ067.08 8/6/2008 50c d=Y for Yarn 1 0 xl 439949
NZ068.08 8/6/2008 50c d=Z for Zeeland 1 0 xl 439950
NZ069.08 9/3/2008 50c issue=North Island Main T..ntenary d=Manganui-o-te-Ao 1908 perf=14 1 xl 439951
NZ070.08 9/3/2008 $1.00 d=Taumarunui 1958 1 xl 439952
NZ071.08 9/3/2008 $1.50 d=Makatote Viaduct 1963 1 xl 439953
NZ072.08 9/3/2008 $2.00 d=Raurimu Spiral 1964 1 xl 439954
NZ073.08 9/3/2008 $2.50 d=Hapuawhenua Viaduct 2003 1 xl 439955
NZ074.08 10/1/2008 50c issue=Christmas 2008 1 xl 439956
NZ075.08 10/1/2008 $2.00 1 xl 439957
NZ076.08 10/1/2008 $2.50 1 xl 439958
NZ077.08 10/1/2008 50c 1 xl 439959
NZ078.08 10/1/2008 $1.00 1 xl 439960
NZ079.08 10/1/2008 $1.50 1 xl 439961
NZ080.08 10/1/2008 50c 1 xl 439962
NZ081.08 10/1/2008 $1.50 1 xl 439963
NZ082.08 11/5/2008 50c issue=Sir Edmund Hillary memorial d=Sir Edmund Hillary 1 xl 439964
NZ083.08 11/5/2008 $1.00 d=Hillary Tensing 1 xl 439965
NZ084.08 11/5/2008 $1.50 d=On Vehicle 1 xl 439966
NZ085.08 11/5/2008 $2.00 d=with children 1 xl 439967
NZ086.08 11/5/2008 $2.50 d=Order Of The Garter 1 xl 439968
2009
NZ001.09 1/7/2009 50c issue=Year of the Ox 2009 d=Chinese Letter 1 xl 439980
NZ002.09 1/7/2009 $1.00 d=Flowered Ox 1 xl 439981
NZ003.09 1/7/2009 $2.00 d=Bridge Lanterns 1 xl 439982
NZ004.09 1/7/2009 50c issue=Lighthouses of New ..=lighthouses of New Zealand d=Pencarrow 2 xl 439983
NZ005.09 1/7/2009 $1.00 d=Dog Island 2 xl 439984
NZ006.09 1/7/2009 $1.50 d=Cape Brett 2 xl 439985
NZ007.09 1/7/2009 $2.00 d=Cape Egmont 2 xl 439986
NZ008.09 1/7/2009 $2.50 d=Cape Reinga 2 xl 439987
NZ009.09 2/4/2009 50c issue=New Zealand Champions of Motor Sport d=Scott Dixon 1 xl 439988
NZ010.09 2/4/2009 $1.00 d=Bruce McLaren 1 xl 439989
NZ011.09 2/4/2009 50c d=Scott Dixon perf=14 1 xl 439990
NZ012.09 2/4/2009 $1.00 d=Bruce McLaren 1 xl 439991
NZ013.09 2/4/2009 $1.50 d=Ivan Mauger 1 xl 439992
NZ014.09 2/4/2009 $2.00 d=Denny Hulme 1 xl 439993
NZ015.09 2/4/2009 $2.50 d=Hugh Anderson 1 xl 439994
NZ016.09 3/4/2009 $1.50 issue=Preserve the Pola..d Glaciers d=Franz Josef Glacier (2009) 1 xl 439995
NZ017.09 3/4/2009 50c issue=Giants of New Zealand d=Giant Moa 2 xl 439996
NZ018.09 3/4/2009 $1.00 d=colossal squid 2 xl 439997
NZ019.09 3/4/2009 $1.50 d=southern right whale 2 xl 439998
NZ020.09 3/4/2009 $2.00 d=Giant Eagle 2 xl 439999
NZ021.09 3/4/2009 $2.50 d=Giant Weta 2 xl 440000
NZ022.09 4/1/2009 50c issue=The ANZAC Series 20..Procession of the Unknown Warrior, 2004 1 xl 440001
NZ023.09 4/1/2009 50c d=Comrades in Arms - New Zealand Maori Battalion WWI 1 0 xl 440002
NZ024.09 4/1/2009 $1.00 d=Comrades in Arms - No.75 (NZ) Squadron RAF, WW2 1 xl 440003
NZ025.09 4/1/2009 $1.50 d=Comrades in Arms - HMS Achilles WW2 1 xl 440004
NZ026.09 4/1/2009 $2.00 d=Comrades in Arms - Kayforce Korea 1 xl 440005
NZ027.09 4/1/2009 $2.50 d=Comrades in Arms - ANZAC Battalion Vietnam 1 xl 440006
NZ028.09 5/1/2009 50c issue=50th Anniversary of..arbour Bridge d=Opening 1959 perf=13.33 1 xl 440007
NZ028A.09 5/1/2009 50c same as prev 1 0 xl 464217
NZ029.09 5/1/2009 $1.00 d=Our Bridge 2009 1 xl 440008
NZ030.09 5/1/2009 $1.50 d=Our Icon 1961 1 xl 440009
NZ031.09 5/1/2009 $2.00 d=Our Link 2009 1 xl 440010
NZ032.09 6/24/2009 50c issue=Matariki - Heitiki d=heitiki in Green Jade 1 xl 440011
NZ033.09 6/24/2009 $1.00 1 xl 440012
NZ034.09 6/24/2009 $1.50 d=heitiki in orange 1 xl 440013
NZ035.09 6/24/2009 $1.80 d=heitiki in Green Jade 1 xl 440014
NZ036.09 6/24/2009 $2.00 d=heitiki in Grey 1 xl 440015
NZ037.09 6/24/2009 $2.30 d=heitiki in White 1 xl 440016
NZ038.09 6/24/2009 50c d=heitiki in Green Jade 1 xl 440017
NZ039.09 6/24/2009 $1.00 1 xl 440018
NZ040.09 6/24/2009 $1.50 d=heitiki in orange 1 xl 440019
NZ041.09 6/24/2009 $1.80 d=heitiki in Green Jade 1 xl 440020
NZ042.09 6/24/2009 $2.00 d=heitiki in Grey 1 xl 440021
NZ043.09 6/24/2009 $2.30 d=heitiki in White 1 xl 440022
NZ044.09 7/1/2009 30c issue=2009 Scenic Definitives d=Tolaga Bay 1 xl 440023
NZ045.09 7/1/2009 $1.80 d=Russell 1 xl 440024
NZ046.09 7/1/2009 $2.30 d=Lake Wanaka 1 xl 440025
NZ047.09 7/1/2009 $2.80 d=Auckland 1 xl 440026
NZ048.09 7/1/2009 $3.30 d=Rakaia River 1 xl 440027
NZ049.09 7/1/2009 $4.00 d=Wellington 1 xl 440028
NZ050.09 7/1/2009 $1.80 d=Russell 1 xl 440029
NZ051.09 8/5/2009 50c issue=A Tiki tour of New ..nd d=Sign Post Lighthouse (Cape Reinga) 1 xl 440030
NZ052.09 8/5/2009 50c d=Hole in the Rock tour (Cape Brett) 1 0 xl 440031
NZ053.09 8/5/2009 50c d=Maui snaring the Sun (Maori Legend) 1 0 xl 440032
NZ054.09 8/5/2009 50c d=yachting (2009) 1 0 xl 440033
NZ055.09 8/5/2009 50c d=Rangitoto Island & Sky tower 1 0 xl 440034
NZ056.09 8/5/2009 50c d=Marlin fishing 1 0 xl 440035
NZ057.09 8/5/2009 50c d=Waikato Rugby 1 0 xl 440036
NZ058.09 8/5/2009 50c d=Mud Pools Rotorua 1 0 xl 440037
NZ059.09 8/5/2009 50c d=Pohutukawa tree, surfing 1 0 xl 440038
NZ060.09 8/5/2009 50c d=Mt Taranaki 1 0 xl 440039
NZ061.09 8/5/2009 50c d=Wind turbines 1 0 xl 440040
NZ062.09 8/5/2009 50c d=Cape Kidnappers Gannet colony 1 0 xl 440041
NZ063.09 8/5/2009 50c d=Tribute statue 1 0 xl 440042
NZ064.09 8/5/2009 50c d=Wine growing 1 0 xl 440043
NZ065.09 8/5/2009 50c d=Richard Seddon statue, windsurfing 1 0 xl 440044
NZ066.09 8/5/2009 50c d=Mount Cook lily 1 0 xl 440045
NZ067.09 8/5/2009 50c d=Neil Dawson's Chalice sculpture 1 0 xl 440046
NZ068.09 8/5/2009 50c d=Whale watching 1 0 xl 440047
NZ069.09 8/5/2009 50c d=crayfish (Chatham Islands) 1 0 xl 440048
NZ070.09 8/5/2009 50c d=Milford Sound (2009) 1 0 xl 440049
NZ071.09 8/5/2009 50c d=Wings over Wanaka 1 0 xl 440050
NZ072.09 8/5/2009 50c d=kakapo (2009) 1 0 xl 440051
NZ073.09 8/5/2009 50c d=curling 1 0 xl 440052
NZ074.09 8/5/2009 50c d=Stewart Island shag 1 0 xl 440053
NZ075.09 semipostal 9/7/2009 50c+10c issue=80th Anniversary of Children's Health stamps 2 xl 440054
NZ076.09 9/7/2009 50c+10c 2 0 xl 440055
NZ077.09 9/7/2009 50c+10c 2 0 xl 440056
NZ078.09 9/7/2009 1.00$+10c 2 xl 440057
NZ079.09 postage 9/7/2009 Non denominated issue=KiwiStamp d=Beach cricket 1 1 xl 440058
NZ080.09 9/7/2009 Non denominated d=Kiwi Fruit 1 2 xl 440059
NZ081.09 9/7/2009 Non denominated d=State Highway 1 sign 1 3 xl 440060
NZ082.09 9/7/2009 Non denominated d=Unpredictable weather 1 4 xl 440061
NZ083.09 9/7/2009 Non denominated d=Mowing your 1/4 acre section 1 5 xl 440062
NZ084.09 9/7/2009 Non denominated d=Summer holidays 1 6 xl 440063
NZ085.09 9/7/2009 Non denominated d=Wall ornaments 1 7 xl 440064
NZ086.09 9/7/2009 Non denominated d=Fish & chips 1 8 xl 440065
NZ087.09 9/7/2009 Non denominated d=Farming in your Swanndri 1 9 xl 440066
NZ088.09 9/7/2009 Non denominated d=Backyard BBQ 1 10 xl 440067
NZ089.09 10/7/2009 50c issue=Christmas 2009 1 xl 440068
NZ090.09 10/7/2009 $1.80 1 xl 440069
NZ091.09 10/7/2009 50c 1 xl 440070
NZ092.09 10/7/2009 $1.00 1 xl 440071
NZ093.09 10/7/2009 $1.80 1 xl 440072
NZ094.09 10/7/2009 50c d=Design a Stamp Winner 1 xl 440073
NZ095.09 10/7/2009 $2.30 1 xl 440074
NZ096.09 10/7/2009 $2.80 1 xl 440075
NZ097.09 11/25/2009 50c issue=Sir Peter Blake d=Inspirational Leader 1 xl 440076
NZ098.09 11/25/2009 $1.00 d=Yachtsman 1 xl 440077
NZ099.09 11/25/2009 $1.80 d=Record Breaker 1 xl 440078
NZ100.09 11/25/2009 $2.30 d=Passionate Kiwi 1 xl 440079
NZ101.09 11/25/2009 $2.80 d=Environmentalist 1 xl 440080
2010
NZ001.10 1/6/2010 50c issue=Year of the Tiger 2010 1 xl 440092
NZ002.10 1/6/2010 $1.00 1 xl 440093
NZ003.10 1/6/2010 $1.80 1 xl 440094
NZ004.10 1/6/2010 $2.30 1 xl 440095
NZ005.10 2/10/2010 $1.80 issue=Personalised Stamps d=Jade 1 xl 440096
NZ006.10 2/10/2010 $2.30 d=wine 1 xl 440097
NZ007.10 2/10/2010 $2.30 d=rings 1 0 xl 440098
NZ008.10 2/10/2010 $2.30 d=Pohutukawa Flower (2006) 1 0 xl 440099
NZ009.10 3/3/2010 50c issue=Ancient Reptiles of New Zealand d=Allosaurus (2010) 1 xl 440100
NZ010.10 3/3/2010 $1.00 d=Anhanguera 1 xl 440101
NZ011.10 3/3/2010 $1.80 d=Titanosaurus 1 xl 440102
NZ012.10 3/3/2010 $2.30 d=Moanasaurus 1 xl 440103
NZ013.10 3/3/2010 $2.80 d=Mauisaurus 1 xl 440104
NZ014.10 3/3/2010 50c d=Allosaurus (2010) 1 xl 440105
NZ015.10 3/3/2010 $1.80 d=Titanosaurus 1 xl 440106
NZ016.10 3/3/2010 $2.30 d=Moanasaurus 1 xl 440107
NZ017.10 3/3/2010 $1.00 d=Anhanguera 1 xl 440108
NZ018.10 3/3/2010 $2.80 d=Mauisaurus 1 xl 440109
NZ019.10 4/7/2010 50c issue=The ANZAC Series 2010 d=Remembrance - Anzac Day 1 xl 440110
NZ020.10 4/7/2010 50c d=Remembrance - Gallipoli Veterans Marching 1958 1 0 xl 440111
NZ021.10 4/7/2010 $1.00 d=Remembrance - Posthum..Moana-nui-a-Kiwa Ngarimu, Ruatoria 1943 1 xl 440112
NZ022.10 4/7/2010 $1.80 d=Remembrance - Nurses ..reath in Cairo Cemetery, Anzac Day 1940 1 xl 440113
NZ023.10 4/7/2010 $2.30 d=Remembrance - ANZAC War Memorial, Port Said, Egypt 1932 1 xl 440114
NZ024.10 4/7/2010 $2.80 d=Remembrance - Sangro War Cemetery, Italy 2004 1 xl 440115
NZ025.10 4/30/2010 50c issue=Expo 2010 perf=14 1 xl 440116
NZ026.10 4/30/2010 $1.00 1 xl 440117
NZ027.10 4/30/2010 $1.80 1 xl 440118
NZ028.10 4/30/2010 $2.30 1 xl 440119
NZ029.10 4/30/2010 $2.80 1 xl 440120
NZ030.10 6/9/2010 50c issue=100 Years of Maori Rugby d=Rugby Shirt 1 xl 440121
NZ031.10 6/9/2010 $1.80 d=Rau Tau 1 xl 440122
NZ032.10 6/9/2010 50c issue=Matariki 2010 d=Dawn of a new Maori Year - Manu Aute 2 xl 440123
NZ033.10 6/9/2010 $1.00 d=Dawn of a new Maori Year - Manu Patiki 2 xl 440124
NZ034.10 6/9/2010 $1.80 d=Dawn of a new Maori Year - Manu Taratahi 2 xl 440125
NZ035.10 6/9/2010 $2.30 d=Dawn of a new Maori Year - Upoko Tangata 2 xl 440126
NZ036.10 semipostal 7/7/2010 50c issue=Children..New Zealand) d=monarch butterfly (2010) 1 1 xl 440127
NZ037.10 7/7/2010 50c d=Boulder Copper Butterfly 1 2 xl 440128
NZ038.10 7/7/2010 $1.00 d=Tussock Butterfly (2010) perf=14 1 xl 440129
NZ039.10 postage 8/4/2010 60c blk issue=All Blacks d=Silver Fern All Blacks emblem 1 1 xl 440130
NZ040.10 8/4/2010 60c 1 2 xl 440131
NZ041.10 8/4/2010 $1.90 1 1 xl 440132
NZ042.10 8/4/2010 $1.90 1 2 xl 440133
NZ043.10 8/4/2010 $1.20 multi issue=2010 Scenic Definitives d=Mitre Peak, Milford Sound 2 xl 440134
NZ044.10 8/4/2010 $1.90 d=Queenstown 2 xl 440135
NZ045.10 8/4/2010 $1.20 d=Mitre Peak, Milford Sound 2 xl 440136
NZ046.10 8/4/2010 $1.90 d=Queenstown 2 xl 440137
NZ047.10 8/4/2010 $2.40 d=Lake Rotorua 2 xl 440138
NZ048.10 8/4/2010 $2.90 d=Kaikoura 2 xl 440139
NZ049.10 8/4/2010 $3.40 d=Christchurch 2 xl 440140
NZ050.10 9/9/2010 60c issue=Personalised Stamps 2010 perf=14 1 1 xl 440141
NZ051.10 9/9/2010 60c d=Buzzy Bee (2006) 1 2 xl 440142
NZ052.10 9/9/2010 60c 1 3 xl 440143
NZ053.10 9/9/2010 60c 1 4 xl 440144
NZ054.10 9/9/2010 60c d=rings 1 5 xl 440145
NZ055.10 9/9/2010 60c 1 6 xl 440146
NZ056.10 9/9/2010 60c 1 7 xl 440147
NZ057.10 9/9/2010 60c 1 8 xl 440148
NZ058.10 9/9/2010 $1.90 1 xl 440149
NZ059.10 9/9/2010 $2.40 1 1 xl 440150
NZ060.10 9/9/2010 $2.40 d=rings 1 2 xl 440151
NZ061.10 9/9/2010 $2.40 1 3 xl 440152
NZ062.10 9/9/2010 60c issue=Rugby World Cup 2011 2 xl 440153
NZ063.10 9/9/2010 60c 2 0 xl 440154
NZ064.10 9/9/2010 $1.90 2 xl 440155
NZ065.10 9/9/2010 $1.90 2 0 xl 440156
NZ066.10 10/6/2010 60c issue=New Zealand - A Slice of Heaven 1 1 xl 440157
NZ067.10 10/6/2010 60c 1 2 xl 440158
NZ068.10 10/6/2010 60c 1 3 xl 440159
NZ069.10 10/6/2010 60c 1 4 xl 440160
NZ070.10 10/6/2010 60c 1 5 xl 440161
NZ071.10 10/6/2010 60c 1 6 xl 440162
NZ072.10 10/6/2010 60c 1 7 xl 440163
NZ073.10 10/6/2010 60c 1 8 xl 440164
NZ074.10 10/6/2010 60c 1 9 xl 440165
NZ075.10 10/6/2010 60c 1 10 xl 440166
NZ076.10 10/6/2010 60c 1 11 xl 440167
NZ077.10 10/6/2010 60c 1 12 xl 440168
NZ078.10 10/6/2010 60c 1 13 xl 440169
NZ079.10 10/6/2010 60c 1 14 xl 440170
NZ080.10 10/6/2010 60c 1 15 xl 440171
NZ081.10 10/6/2010 60c 1 16 xl 440172
NZ082.10 10/6/2010 60c 1 17 xl 440173
NZ083.10 10/6/2010 60c 1 18 xl 440174
NZ084.10 10/6/2010 60c 1 19 xl 440175
NZ085.10 10/6/2010 60c 1 20 xl 440176
NZ086.10 10/6/2010 60c 1 21 xl 440177
NZ087.10 10/6/2010 60c 1 22 xl 440178
NZ088.10 10/6/2010 60c 1 23 xl 440179
NZ089.10 10/6/2010 60c 1 24 xl 440180
NZ090.10 10/6/2010 60c 1 25 xl 440181
NZ091.10 10/20/2010 60c issue=Christmas 2010 1 xl 440182
NZ092.10 10/20/2010 $1.90 1 xl 440183
NZ093.10 10/20/2010 60c 1 xl 440184
NZ094.10 10/20/2010 $1.20 1 xl 440185
NZ095.10 10/20/2010 $1.90 1 xl 440186
NZ096.10 10/20/2010 $2.40 1 xl 440187
NZ097.10 10/20/2010 $2.90 1 xl 440188
NZ098.10 11/3/2010 60c issue=100 Years of Surf Lifesaving d=Lifeguard 1 xl 440189
NZ099.10 11/3/2010 $1.20 d=Outboard Boat 1 xl 440190
NZ100.10 11/3/2010 $1.90 d=Canoes 1 xl 440191
NZ101.10 11/3/2010 $2.40 d=Rowing Boat 1 xl 440192
NZ102.10 11/3/2010 $2.90 d=parade 1 xl 440193
2011
NZ001.11 1/12/2011 60c issue=Year of the Rabbit 2011 d=character & Clouds 1 xl 133177
NZ002.11 1/12/2011 $1.20 1 xl 133178
NZ003.11 1/12/2011 $1.90 1 xl 133179
NZ004.11 1/12/2011 $2.40 1 xl 133180
NZ005.11 2/17/2011 60c issue=Kapa Haka 2011 1 1 xl 133181
NZ006.11 2/17/2011 60c 1 3 xl 133182
NZ007.11 2/17/2011 $1.20 1 4 xl 133183
NZ008.11 2/17/2011 $1.90 d=Haka 1 5 xl 133184
NZ009.11 2/17/2011 $2.40 d=Whakawatea 1 6 xl 133185
NZ010.11 2/17/2011 60c 1 2 xl 133186
NZ011.11 3/23/2011 K issue=KiwiStamp 2011 d=Hokey Pokey 2 1 xl 133187
NZ012.11 3/23/2011 K d=Crossing 2 2 xl 133188
NZ013.11 3/23/2011 K d=beach 2 3 xl 133189
NZ014.11 3/23/2011 K d=trout fishing 2 4 xl 133190
NZ015.11 3/23/2011 K d=Mountain Biking 2 5 xl 133191
NZ016.11 3/23/2011 $2.40 issue=Royal Wedding 2011 d=Formal 1 1 xl 133192
NZ017.11 3/23/2011 $2.40 d=Casual 1 2 xl 133193
NZ018.11 4/14/2011 60c issue=Victoria Cross d=Charles Heaphy perf=13.33x13.6 1 1 xl 133194
NZ019.11 4/14/2011 60c d=William James Hardham 1 2 xl 133195
NZ020.11 4/14/2011 60c d=Guyton Bassett 1 3 xl 133196
NZ021.11 4/14/2011 60c d=Donald Forrester Brown 1 4 xl 133197
NZ022.11 4/14/2011 60c d=Samuel Frickleton 1 5 xl 133198
NZ023.11 4/14/2011 60c d=Leslie Wilton Andrew 1 6 xl 133199
NZ024.11 4/14/2011 60c d=Henry James Nicholas 1 7 xl 133200
NZ025.11 4/14/2011 60c d=Richard Charles Travis 1 8 xl 133201
NZ026.11 4/14/2011 60c d=Samuel Forsyth 1 9 xl 133202
NZ027.11 4/14/2011 60c d=Reginald Stanley Judson 1 10 xl 133203
NZ028.11 4/14/2011 60c d=Harry John Laurent 1 11 xl 133204
NZ029.11 4/14/2011 60c d=James Crichton 1 12 xl 133205
NZ030.11 4/14/2011 60c d=John Gildroy Grant 1 13 xl 133206
NZ031.11 4/14/2011 60c d=James Edward Allen Ward 1 14 xl 133207
NZ032.11 4/14/2011 60c d=Charles Hazlitt Upham 1 15 xl 133208
NZ033.11 4/14/2011 60c d=Alfred Clive Hulme 1 16 xl 133209
NZ034.11 4/14/2011 60c d=John Daniel Hinton 1 17 xl 133210
NZ035.11 4/14/2011 60c d=Keith Elliott 1 18 xl 133211
NZ036.11 4/14/2011 60c d=Moana-Nui-a-Kiwa Ngarimu 1 19 xl 133212
NZ037.11 4/14/2011 60c d=Lloyd Allen Trigg 1 20 xl 133213
NZ038.11 4/14/2011 60c d=Leonard Henry Trent 1 21 xl 133214
NZ039.11 4/14/2011 60c d=Bill Henry Apiata 1 22 xl 133215
NZ040.11 5/4/2011 60c issue=Beyond the Coast dt..011) d=humpback whale breaching perf=11 1 1 xl 133216
NZ041.11 5/4/2011 60c d=white-faced storm petrel 1 2 xl 133217
NZ042.11 5/4/2011 60c d=John Dory Zeus faber (2011) 1 3 xl 133218
NZ043.11 5/4/2011 60c d=yellowfin tuna Thunnus albacares 1 4 xl 133219
NZ044.11 5/4/2011 60c d=Yellowtail Kingfish Seriola lalandi 1 5 xl 133220
NZ045.11 5/4/2011 60c d=great hammerhead Sphyrna mokarran 1 6 xl 133221
NZ046.11 5/4/2011 60c d=Snapper Lutianus sp 1 7 xl 133222
NZ047.11 5/4/2011 60c d=arow squid 1 8 xl 133223
NZ048.11 5/4/2011 60c d=Lord Howe Butterflyfish Amphichaetodon howensis 1 9 xl 133224
NZ049.11 5/4/2011 60c d=Orange Roughy 1 10 xl 133225
NZ050.11 5/4/2011 60c d=Yellow Moray Gymnothorax prasinus 1 11 xl 133226
NZ051.11 5/4/2011 60c d=Southern King Crab Lithodes antarctica 1 12 xl 133227
NZ052.11 6/1/2011 60c issue=Matariki 2011 d=Pounamu 1 1 xl 133228
NZ053.11 6/1/2011 60c d=Manaia 1 2 xl 133229
NZ054.11 6/1/2011 $1.20 d=Inanga 1 3 xl 133230
NZ055.11 6/1/2011 $1.90 d=Te Puia 1 4 xl 133231
NZ056.11 6/1/2011 $2.40 d=Pukengaki 1 5 xl 133232
NZ057.11 6/1/2011 $2.90 d=Tohora 1 6 xl 133233
NZ058.11 7/6/2011 60c+10c issue=children's heal..=flightless birds d=kiwi (2011) perf=14 1 xl 133234
NZ059.11 7/6/2011 60c+10c d=takahe 1 0 xl 133235
NZ060.11 7/6/2011 $1.20+10c d=kakapo (2011) perf=14 1 xl 133236
NZ061.11 7/6/2011 $1.20 blk issue=kiwi 2011 d=kiwi round perf=14.5 2 xl 133237
NZ062.11 7/6/2011 $1.90 gray 2 xl 133238
NZ063.11 7/6/2011 $2.40 ultra 2 xl 133239
NZ064.11 8/10/2011 60c multi issue=Counting in ..ns of numbers d=State HIghway 1 perf=14 1 1 xl 133240
NZ065.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 2 Jandals 1 2 xl 133241
NZ066.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 3 Hour Ferry ride across Cook Strait 1 3 xl 133242
NZ067.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 4 Stars of the Southern Cross 1 4 xl 133243
NZ068.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 5 Years old, off to school 1 5 xl 133244
NZ069.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 6 runs in cricket, out of the park 1 6 xl 133245
NZ070.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 7 netballers make a team 1 7 xl 133246
NZ071.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - Number 8 wire, that'll sort it 1 8 xl 133247
NZ072.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - Dressed to the 9's 1 9 xl 133248
NZ073.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 10 guitars, dance to them 1 10 xl 133249
NZ074.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - First 11 1 11 xl 133250
NZ075.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - A dozen bluff oysters 1 12 xl 133251
NZ076.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 13 lamington's make a bakers dozen 1 13 xl 133252
NZ077.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 14 National Parks in New Zealand 1 14 xl 133253
NZ078.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 15 players make a Rugby team 1 15 xl 133254
NZ079.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 16 years old and you can drive - Carefully 1 16 xl 133255
NZ080.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 17 .. and 69 - Captain James Cook lands here 1 17 xl 133256
NZ081.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 18 years, the voting age 1 18 xl 133257
NZ082.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 19 protected surf breaks 1 19 xl 133258
NZ083.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 20 bucks 1 20 xl 133259
NZ084.11 8/10/2011 60c d=Counting in Kiwi - 21 years old, you get the key to the door 1 21 xl 133260
NZ085.11 9/7/2011 $15 d=Webb Ellis Cup xl 133261
NZ086.11 10/5/2011 60c issue=The New Zealand Ex..Zealand Experience - The Great Outdoors 1 xl 133262
NZ087.11 10/5/2011 60c d=The New Zealand Experience - Water Sports 1 0 xl 133263
NZ088.11 10/5/2011 $1.20 d=The New Zealand Experience - Fishing 1 xl 133264
NZ089.11 10/5/2011 $1.90 d=The New Zealand Experience - Culture 1 xl 133265
NZ090.11 10/5/2011 $2.40 d=The New Zealand Experience - On the Slopes 1 xl 133266
NZ091.11 10/5/2011 $2.90 d=The New Zealand Experience - Extreme Sports 1 xl 133267
NZ092.11 11/2/2011 60c issue=Christmas 2011 1 xl 133268
NZ093.11 11/2/2011 $1.90 1 xl 133269
NZ094.11 11/2/2011 $2.40 1 xl 133270
NZ095.11 11/2/2011 60c 1 xl 133271
NZ096.11 11/2/2011 $1.20 1 xl 133272
NZ097.11 11/2/2011 $1.90 1 xl 133273
NZ098.11 11/2/2011 $2.40 1 xl 133274
NZ099.11 11/2/2011 $2.90 1 xl 133275
2012
NZ001.12 1/5/2012 60c issue=Year of the Dragon 2012 1 xl 440205
NZ002.12 1/5/2012 $1.20 d=Paper-cut Dragon 1 xl 440206
NZ003.12 1/5/2012 $1.90 d=Dragon Lantern 1 xl 440207
NZ004.12 1/5/2012 $2.40 d=Dunedin Railway Station (2012) 1 xl 440208
NZ005.12 2/1/2012 $2.40 d=Lake Rotorua xl 440209
NZ006.12 2/1/2012 60c issue=New Zealand Native Trees d=Pohutukawa 1 xl 440210
NZ007.12 2/1/2012 $1.20 d=Cabbage Tree 1 xl 440211
NZ008.12 2/1/2012 $1.90 d=kowhai 1 xl 440212
NZ009.12 2/1/2012 $2.40 d=Nikau 1 xl 440213
NZ010.12 2/1/2012 $2.90 d=manuka 1 xl 440214
NZ011.12 3/15/2012 60c issue=75 Years of the RNZAF d=The Beginning 1 1 xl 440215
NZ012.12 3/15/2012 60c d=Air Training Corps 1 2 xl 440216
NZ013.12 3/15/2012 60c d=WWII Europe 1 3 xl 440217
NZ014.12 3/15/2012 60c d=Women's Auxiliary Air Force 1 4 xl 440218
NZ015.12 3/15/2012 60c d=WWII Pacific 1 5 xl 440219
NZ016.12 3/15/2012 60c d=Aerial Topdressing 1 6 xl 440220
NZ017.12 3/15/2012 60c d=Territorial Air Force 1 7 xl 440221
NZ018.12 3/15/2012 60c d=South East Asia 1 8 xl 440222
NZ019.12 3/15/2012 60c d=ANZAC 1 9 xl 440223
NZ020.12 3/15/2012 60c d=Naval Support 1 10 xl 440224
NZ021.12 3/15/2012 60c d=transport 1 11 xl 440225
NZ022.12 3/15/2012 60c d=peacekeeping 1 12 xl 440226
NZ023.12 3/15/2012 60c d=Search and Rescue 1 13 xl 440227
NZ024.12 3/15/2012 60c d=Remembrance 1 14 xl 440228
NZ025.12 3/15/2012 60c d=The Future 1 15 xl 440229
NZ026.12 5/9/2012 70c issue=Queen Elizabeth II Diamond Jubilee d=Official Portrait 1 xl 440230
NZ027.12 5/9/2012 70c d=Queen Prince Philip 1 0 xl 440231
NZ028.12 5/9/2012 $1.40 d=Hastings 1986 1 xl 440232
NZ029.12 5/9/2012 $1.90 d=Wellington 1981 1 xl 440233
NZ030.12 5/9/2012 $2.40 1 xl 440234
NZ031.12 5/9/2012 $2.90 d=Auckland 1953 1 xl 440235
NZ032.12 5/23/2012 $1.40 issue=2012 d=Cape Reinga 1 xl 440236
NZ033.12 5/23/2012 $2.10 d=Stewart Island 1 xl 440237
NZ034.12 5/23/2012 $3.50 d=Lake Matheson (2012) 1 xl 440238
NZ035.12 5/23/2012 $1.40 d=Cape Reinga 1 xl 440239
NZ036.12 5/23/2012 $2.10 d=Stewart Island 1 xl 440240
NZ037.12 5/23/2012 70c issue=All Blacks 2012 2 xl 440241
NZ038.12 5/23/2012 70c 2 0 xl 440242
NZ039.12 6/6/2012 70c issue=Personalised Stamps 2012 d=wine 1 1 xl 440243
NZ040.12 6/6/2012 70c d=Buzzy Bee (2006) 1 2 xl 440244
NZ041.12 6/6/2012 70c d=Fern Symbol 1 3 xl 440245
NZ042.12 6/6/2012 70c d=Pohutukawa Flower (2006) 1 4 xl 440246
NZ043.12 6/6/2012 70c d=rings 1 5 xl 440247
NZ044.12 6/6/2012 70c d=rose (2012) 1 6 xl 440248
NZ045.12 6/6/2012 70c d=heitiki 1 7 xl 440249
NZ046.12 6/6/2012 70c 1 8 xl 440250
NZ047.12 6/6/2012 70c issue=Maori Rock Art d=Pouakai 2 1 xl 440251
NZ048.12 6/6/2012 70c d=tiki 2 2 xl 440252
NZ049.12 6/6/2012 $1.40 d=Mokihi 2 xl 440253
NZ050.12 6/6/2012 $1.90 d=Te Puawaitanga 2 xl 440254
NZ051.12 6/6/2012 $2.40 d=Te Awa A Wai 2 xl 440255
NZ052.12 6/6/2012 $2.90 d=Taniwha 2 xl 440256
NZ053.12 7/4/2012 70c issue=A Tiki Tour of New Zealand No. 2 d=Cape Reinga Lighthouse 1 1 xl 440257
NZ054.12 7/4/2012 70c d=Bay Of Islands 1 4 xl 440258
NZ055.12 7/4/2012 70c d=Cape Brett 1 5 xl 440259
NZ056.12 7/4/2012 70c d=Lion Rock 1 2 xl 440260
NZ057.12 7/4/2012 70c d=Auckland 1 3 xl 440261
NZ058.12 7/4/2012 70c d=White Island 1 6 xl 440262
NZ059.12 7/4/2012 70c d=Mount Taranaki 1 7 xl 440263
NZ060.12 7/4/2012 70c d=Rotoroa 1 8 xl 440264
NZ061.12 7/4/2012 70c d=Gisborne 1 9 xl 440265
NZ062.12 7/4/2012 70c d=boat fish 1 10 xl 440266
NZ063.12 7/4/2012 70c d=Westport 1 11 xl 440267
NZ064.12 7/4/2012 70c d=Nelson 1 12 xl 440268
NZ065.12 7/4/2012 70c 1 13 xl 440269
NZ066.12 7/4/2012 70c d=Chatham Islands 1 14 xl 440270
NZ067.12 7/4/2012 70c d=Milford Sound 1 15 xl 440271
NZ068.12 7/4/2012 70c d=Queenstown 1 16 xl 440272
NZ069.12 7/4/2012 70c d=Christchurch 1 17 xl 440273
NZ070.12 7/4/2012 70c d=Stewart Island 1 18 xl 440274
NZ071.12 7/4/2012 70c d=Dunedin 1 19 xl 440275
NZ072.12 7/4/2012 70c d=Talaroa Island 1 20 xl 440276
NZ073.12 semipostal 8/1/2012 70c issue=Children..ers Sea Lion Phocarctos hookeri perf=14 1 xl 440277
NZ074.12 8/1/2012 70c 1 0 xl 440278
NZ075.12 8/1/2012 $1.40 perf=14 1 xl 440279
NZ076.12 postage 8/1/2012 70c issue=50 Years of..ng Samoan Parliament Beehive Wellington 2 xl 440280
NZ077.12 8/1/2012 $1.40 d=Tuiga with niu coconut tree design 2 xl 440281
NZ078.12 8/1/2012 $1.90 d=Selu Tuiga depicting Maota Faamasino Courthouse Apia 2 xl 440282
NZ079.12 8/1/2012 $2.40 d=Selu Tuiga with tatau tattoo motifs & patterns 2 xl 440283
NZ080.12 8/1/2012 $2.90 d=Selu Tuiga depicting Immaculate Conception of Mary Cathedral 2 xl 440284
NZ081.12 9/5/2012 70c issue=Great Voyages of New Zealand d=Aramoana Picton-Wellington 1 xl 440285
NZ082.12 9/5/2012 $1.40 d=Waka Cook Strait Raukawa Moana 1 xl 440286
NZ083.12 9/5/2012 $1.90 d=Earnslaw Lake Wakatipu Kingston-Queenstown-Glenorchy 1 xl 440287
NZ084.12 9/5/2012 $2.40 d=Dunedin Port Chalmers-London 1 xl 440288
NZ085.12 9/5/2012 $2.90 d=Rotomahana 1 xl 440289
NZ086.12 10/3/2012 70c issue=Christmas 2012 1 xl 440290
NZ087.12 10/3/2012 $1.40 1 xl 440291
NZ088.12 10/3/2012 $1.90 1 xl 440292
NZ089.12 10/3/2012 $2.90 1 xl 440293
NZ090.12 10/3/2012 70c 1 xl 440294
NZ091.12 10/3/2012 $1.90 1 xl 440295
NZ092.12 10/3/2012 $2.40 1 xl 440296
NZ093.12 11/1/2012 70c issue=The Hobbit - An Unexpected Journey d=Bilbo Baggins (2012) 1 xl 440297
NZ094.12 11/1/2012 $1.40 d=Gollum (2012) 1 xl 440298
NZ095.12 11/1/2012 $1.90 d=Gandalf 1 xl 440299
NZ096.12 11/1/2012 $2.10 d=Thorin Oakenshield 1 xl 440300
NZ097.12 11/1/2012 $2.40 d=Radagast 1 xl 440301
NZ098.12 11/1/2012 $2.90 d=Elrond 1 xl 440302
NZ099.12 11/1/2012 70c d=Bilbo Baggins (2012) 1 xl 440303
NZ100.12 11/1/2012 $1.40 d=Gollum (2012) 1 xl 440304
NZ101.12 11/1/2012 $1.90 d=Gandalf 1 xl 440305
NZ102.12 11/1/2012 $2.10 d=Thorin Oakenshield 1 xl 440306
NZ103.12 11/1/2012 $2.40 d=Radagast 1 xl 440307
NZ104.12 11/1/2012 $2.90 d=Elrond 1 xl 440308
2013
NZ001.13 1/9/2013 70c issue=Year of the Snake 2013 1 xl 250471
NZ002.13 1/9/2013 $1.40 1 xl 250472
NZ003.13 1/9/2013 $1.90 1 xl 250473
NZ004.13 1/9/2013 $2.40 1 xl 250474
NZ005.13 2/7/2013 70c issue=New Zealand Native Ferns d=Hen & Chickens fern 1 xl 458686
NZ006.13 2/7/2013 $1.40 d=Kidney fern 1 xl 458687
NZ007.13 2/7/2013 $1.90 d=Colenso's hard fern 1 xl 458688
NZ008.13 2/7/2013 $2.40 d=Umbrella fern 1 xl 458689
NZ009.13 2/7/2013 $2.90 d=silver fern (2013) 1 xl 458690
NZ010.13 3/13/2013 70c issue=Margaret Mahy memo..by Margaret Mahy d=A Lion in the Meadow 1 xl 458691
NZ011.13 3/13/2013 $1.40 d=A Summery Saturday Morning 1 xl 458692
NZ012.13 3/13/2013 $1.90 d=The Word Witch 1 xl 458693
NZ013.13 3/13/2013 $2.40 d=The Great White Man-Eating Shark 1 xl 458694
NZ014.13 3/13/2013 $2.90 d=The Changeover 1 xl 458695
NZ015.13 4/10/2013 70c issue=ANZAC 2013 d=New Z..rs serving Abroad - Afghanistan perf=14 1 xl 458696
NZ016.13 4/10/2013 70c d=New Zealanders serving Abroad - Timor Leste 1 0 xl 458697
NZ017.13 4/10/2013 $1.40 d=New Zealanders serving Abroad - Solomon Islands 1 xl 458698
NZ018.13 4/10/2013 $1.90 d=New Zealanders serving Abroad - Bosnia-Herzegovina 1 xl 458699
NZ019.13 4/10/2013 $2.40 d=New Zealanders serving Abroad - Antarctica 1 xl 458700
NZ020.13 4/10/2013 $2.90 d=New Zealanders serving Abroad - Korea 1 xl 458701
NZ021.13 5/8/2013 70c issue=Queen Elizabeth II coronation 60th 1 xl 458702
NZ022.13 5/8/2013 70c 1 0 xl 458703
NZ023.13 5/8/2013 $1.40 1 xl 458704
NZ024.13 5/8/2013 $1.90 1 xl 458705
NZ025.13 5/8/2013 $2.40 1 xl 458706
NZ026.13 5/8/2013 $2.90 1 xl 458707
NZ027.13 6/5/2013 70c issue=Matariki 2013 d=Piko 1 xl 458708
NZ028.13 6/5/2013 70c d=Manu Tukutuku 1 0 xl 458709
NZ029.13 6/5/2013 $1.40 d=Nguru 1 xl 458710
NZ030.13 6/5/2013 $1.90 d=Pataka 1 xl 458711
NZ031.13 6/5/2013 $2.40 d=Kotiate 1 xl 458712
NZ032.13 6/5/2013 $2.90 d=Patiki 1 xl 458713
NZ033.13 7/3/2013 70c issue=Honey Bees dt=Honey bees (2013) d=Collecting the Nectar 1 xl 458714
NZ034.13 7/3/2013 $1.40 d=Returning to the Hive 1 xl 458715
NZ035.13 7/3/2013 $1.90 d=In the Hive 1 xl 458716
NZ036.13 7/3/2013 $2.40 d=harvesting the Honey 1 xl 458717
NZ037.13 7/3/2013 $2.90 d=honey oozing from honeycomb 1 xl 458718
NZ038.13 8/7/2013 70c issue=Classic Travel Posters d=Napier 1933 1 1 xl 786380
NZ039.13 8/7/2013 70c d=The Sportsmans Paradise 1 2 xl 786381
NZ040.13 8/7/2013 70c d=Tree Fern 1 3 xl 786382
NZ041.13 8/7/2013 70c d=Rata Blossom Franz Josef Glacier 1 4 xl 786383
NZ042.13 8/7/2013 70c d=For the Worlds Best Sport 1 5 xl 786384
NZ043.13 8/7/2013 70c d=Cities of New Zealand Wellinton 1 6 xl 786385
NZ044.13 8/7/2013 70c d=Your New Zealand Holiday Fly Teal 1 7 xl 786386
NZ045.13 8/7/2013 70c d=Get in the Queue for Queenstown 1 8 xl 786387
NZ046.13 8/7/2013 70c d=Timaru by the Sea 1 9 xl 786388
NZ047.13 8/7/2013 70c d=New Zealand lake & mountains 1 10 xl 786389
NZ048.13 8/7/2013 70c d=Tauranga for Winter Sunshine 1 11 xl 786390
NZ049.13 8/7/2013 70c d=Kea Alpine Parrot 1 12 xl 786391
NZ050.13 8/7/2013 70c d=Southern Alps Travel the Mount Cook way 1 13 xl 786392
NZ051.13 8/7/2013 70c d=Marlborough Sounds 1 14 xl 786393
NZ052.13 8/7/2013 70c d=Sheep Droving in New Zealand 1 15 xl 786394
NZ053.13 8/7/2013 70c d=New Zealand for your Next Holiday Maori woman 1 16 xl 786395
NZ054.13 8/7/2013 70c d=For Winter Thrills Mt Cook Train to Timaru skier 1 17 xl 786396
NZ055.13 8/7/2013 70c d=Mt Egmont 8260 ft 1 18 xl 786397
NZ056.13 8/7/2013 70c d=Fly Teal to Nearby New Zealand 1 19 xl 786398
NZ057.13 8/7/2013 70c d=Blue Baths Rotorua 1 20 xl 786399
NZ058.13 9/4/2013 $+0.10 issue=2013 Children's Health - Country Pets 1 xl 786400
NZ059.13 9/4/2013 $+0.10 perf=14 1 0 xl 786401
NZ060.13 9/4/2013 $+0.10 1 0 xl 786402
NZ061.13 9/4/2013 $+0.10 1 0 xl 786403
NZ062.13 9/4/2013 70c issue=New Zealand Coastlines d=Castlepoint 2 xl 786404
NZ063.13 9/4/2013 $1.40 d=Nugget Point 2 xl 786405
NZ064.13 9/4/2013 $1.90 d=East Cape 2 xl 786406
NZ065.13 9/4/2013 $2.40 d=Pencarrow Head 2 xl 786407
NZ066.13 9/4/2013 $2.90 d=Cape Campbell 2 xl 786408
NZ067.13 9/11/2013 70c issue=2013 Royal Baby 1 xl 786409
NZ068.13 9/11/2013 $1.90 1 xl 786410
NZ069.13 9/11/2013 $2.40 1 xl 786411
NZ070.13 9/11/2013 $2.90 1 xl 786412
NZ071.13 10/2/2013 70c issue=Christmas 2013 d=Gift Giving 1 xl 786413
NZ072.13 10/2/2013 $1.90 d=Decorating the Tree 1 xl 786414
NZ073.13 10/2/2013 $2.40 d=Cricket on the Beach 1 xl 786415
NZ074.13 10/2/2013 70c d=Gift Giving 1 xl 786416
NZ075.13 10/2/2013 $1.40 d=Christmas Lunch 1 xl 786417
NZ076.13 10/2/2013 $1.90 d=Decorating the Tree 1 xl 786418
NZ077.13 10/2/2013 $2.40 d=Cricket on the Beach 1 xl 786419
NZ078.13 10/2/2013 $2.90 d=Carol Singing 1 xl 786420
NZ079.13 11/1/2013 70c issue=The Hobbit - The Desolation of Smaug d=Thorin Oakenshield 1 xl 786421
NZ080.13 11/1/2013 $1.40 d=Gandalf 1 xl 786422
NZ081.13 11/1/2013 $1.90 d=Tauriel 1 xl 786423
NZ082.13 11/1/2013 $2.10 d=Bilbo Baggins 1 xl 786424
NZ083.13 11/1/2013 $2.40 d=Legolas Greenleaf 1 xl 786425
NZ084.13 11/1/2013 $2.90 d=Bard the Bowman 1 xl 786426
NZ085.13 11/1/2013 70c d=Thorin Oakenshield 1 xl 786427
NZ086.13 11/1/2013 $1.40 d=Gandalf 1 xl 786428
NZ087.13 11/1/2013 $1.90 d=Tauriel 1 xl 786429
NZ088.13 11/1/2013 $2.10 d=Bilbo Baggins 1 xl 786430
NZ089.13 11/1/2013 $2.40 d=Legolas Greenleaf 1 xl 786431
NZ090.13 11/1/2013 $2.90 d=Bard the Bowman 1 xl 786432
2014
NZ001.14 1/8/2014 70c issue=Year of the Horse 2014 d=Pictogram 1 xl 1426025
NZ002.14 1/8/2014 $1.40 d=Paper-cut Horse 1 xl 1426026
NZ003.14 1/8/2014 $1.50 d=equestrian 1 xl 1426027
NZ004.14 1/8/2014 $2.40 d=Rotorua Museum 1 xl 1426028
NZ005.14 2/5/2014 70c issue=New Zealand Native ..ve Seaweeds d=Hormosira banksii perf=14 1 xl 1426029
NZ006.14 2/5/2014 $1.40 d=Landsburgia quercifolia 1 xl 1426030
NZ007.14 2/5/2014 $1.90 d=Caulerpa brownii 1 xl 1426031
NZ008.14 2/5/2014 $2.40 d=Marginariella boryana 1 xl 1426032
NZ009.14 2/5/2014 $2.90 d=Pterocladia lucida 1 xl 1426033
NZ010.14 3/5/2014 70c issue=Construction of a Nation d=Colonial cottage 1 xl 1426034
NZ011.14 3/5/2014 $1.40 d=Villa 1 xl 1426035
NZ012.14 3/5/2014 $1.90 d=Californian Bungalow 1 xl 1426036
NZ013.14 3/5/2014 $2.40 d=Art Deco 1 xl 1426037
NZ014.14 3/5/2014 $2.90 d=state house 1 xl 1426038
NZ015.14 4/2/2014 70c issue=Anzac 2014 d=WWII P..t - Duty Calls the Youth of New Zealand 1 xl 1426039
NZ016.14 4/2/2014 70c d=WWII Poster Art - Help Farm for Victory 1 0 xl 1426040
NZ017.14 4/2/2014 $1.40 d=WWII Poster Art - The Air Force Needs Men! 1 xl 1426041
NZ018.14 4/2/2014 $1.90 d=WWII Poster Art - Navy Week 1 xl 1426042
NZ019.14 4/2/2014 $2.40 d=WWII Poster Art - Army Week 1 xl 1426043
NZ020.14 4/2/2014 $2.90 d=WWII Poster Art - Taringa Whakarongo! 1 xl 1426044
NZ021.14 4/7/2014 70c issue=Royal Visit 2014 perf=14 1 xl 1426045
NZ022.14 4/7/2014 $2.40 1 xl 1426046
NZ023.14 5/7/2014 60c issue=2014 Scenic Definitives d=Franz Josef Glacier (2014) 1 xl 1426047
NZ024.14 5/7/2014 $1.60 d=Moeraki Boulders 1 xl 1426048
NZ025.14 5/7/2014 $2.00 d=cattle & Mount Taranaki 1 xl 1426049
NZ026.14 5/7/2014 $2.50 d=Pancake Rocks 1 xl 1426050
NZ027.14 5/7/2014 $3.60 d=Waikato River 1 xl 1426051
NZ028.14 5/7/2014 80c issue=2014 Personalised Stamps perf=14 2 xl 1426052
NZ029.14 5/7/2014 80c 2 0 xl 1426053
NZ030.14 5/7/2014 80c 2 0 xl 1426054
NZ031.14 5/7/2014 80c 2 0 xl 1426055
NZ032.14 5/7/2014 80c 2 0 xl 1426056
NZ033.14 5/7/2014 80c 2 0 xl 1426057
NZ034.14 5/7/2014 80c 2 0 xl 1426058
NZ035.14 5/7/2014 80c 2 0 xl 1426059
NZ036.14 5/7/2014 $2.00 2 xl 1426060
NZ037.14 5/7/2014 $2.00 2 0 xl 1426061
NZ038.14 5/7/2014 $2.50 2 xl 1426062
NZ039.14 5/7/2014 $2.50 2 0 xl 1426063
NZ040.14 5/7/2014 80c issue=2014 All Blacks 3 xl 1426064
NZ041.14 5/7/2014 80c 3 0 xl 1426065
NZ042.14 5/7/2014 $2.50 3 xl 1426066
NZ043.14 5/7/2014 $2.50 3 0 xl 1426067
NZ044.14 6/4/2014 80c issue=Matariki 2014 d=Papatuanuku and Ranginui - Cliff Whiting 1 xl 1608688
NZ045.14 6/4/2014 80c d=Papatuanuku and Ranginui - Phil Mokaraka Berry 1 0 xl 1608689
NZ046.14 6/4/2014 $1.40 d=Papatuanuku and Ranginui - Kura Te Waru Rewiri 1 xl 1608690
NZ047.14 6/4/2014 $2.00 d=Papatuanuku and Ranginui - Fred Graham 1 xl 1608691
NZ048.14 6/4/2014 $2.50 d=Papatuanuku and Ranginui - Pauline Kahurangi Yearbury 1 xl 1608692
NZ049.14 6/4/2014 $3.00 d=Papatuanuku and Ranginui - Robert Jahnke 1 xl 1608693
NZ050.14 7/2/2014 80c issue=Legendary Landmarks d=Cromwell the Centre of Attraction 1 xl 1608694
NZ051.14 7/2/2014 80c d=Otorohanga Kiwiana town 1 0 xl 1608695
NZ052.14 7/2/2014 80c d=Te Puke Heart of Kiwi Fruit Country 1 0 xl 1608696
NZ053.14 7/2/2014 80c d=Paeroa Home of a Kiwi Favourite 1 0 xl 1608697
NZ054.14 7/2/2014 80c d=Mossburn Deer Capital of NZ 1 0 xl 1608698
NZ055.14 7/2/2014 80c d=Surf's Up at Colac Bay 1 0 xl 1608699
NZ056.14 7/2/2014 80c d=Ohakune Carrot Capital of NZ 1 0 xl 1608700
NZ057.14 7/2/2014 80c d=Rakaia means great fishing 1 0 xl 1608701
NZ058.14 7/2/2014 80c d=Tirau's Big Sheep 1 0 xl 1608702
NZ059.14 7/2/2014 80c d=Taihape where Gumboots rule 1 0 xl 1608703
NZ060.14 7/2/2014 80c d=Rakiura the chain holding us together 1 0 xl 1608704
NZ061.14 7/2/2014 80c d=Opononi home of the friendly Dolphin 1 0 xl 1608705
NZ062.14 7/2/2014 80c d=Hunterville the Huntaways Home 1 0 xl 1608706
NZ063.14 7/2/2014 80c d=Taupo the Cyclist's delight 1 0 xl 1608707
NZ064.14 7/2/2014 80c d=Pukekura's Giant Sandfly 1 0 xl 1608708
NZ065.14 7/2/2014 80c d=Feilding celebrating the land 1 0 xl 1608709
NZ066.14 7/2/2014 80c d=Clinton celebrates our rural heritage 1 0 xl 1608710
NZ067.14 7/2/2014 80c d=Farewell from Manaia Bread Capital 1 0 xl 1608711
NZ068.14 7/29/2014 80c issue=1914 For King and Empire 1 xl 1608712
NZ069.14 7/29/2014 80c 1 0 xl 1608713
NZ070.14 7/29/2014 80c 1 0 xl 1608714
NZ071.14 7/29/2014 80c 1 0 xl 1608715
NZ072.14 7/29/2014 80c 1 0 xl 1608716
NZ073.14 7/29/2014 80c 1 0 xl 1608717
NZ074.14 7/29/2014 80c 1 0 xl 1608718
NZ075.14 7/29/2014 80c 1 0 xl 1608719
NZ076.14 7/29/2014 $2.00 1 xl 1608720
NZ077.14 7/29/2014 $2.00 1 0 xl 1608721
NZ078.14 9/3/2014 80c issue=2014 Children's Health perf=14 1 xl 1608722
NZ079.14 9/3/2014 $1.40 1 xl 1608723
NZ080.14 9/3/2014 80c 1 xl 1608724
NZ081.14 9/3/2014 80c issue=Endangered Seabirds d=Antipodean Albatross perf=14 2 xl 1608725
NZ082.14 9/3/2014 $1.40 d=New Zealand Fairy Tern 2 xl 1608726
NZ083.14 9/3/2014 $2.00 d=Chatham Island Shag 2 xl 1608727
NZ084.14 9/3/2014 $2.50 d=black-billed gull 2 xl 1608728
NZ085.14 9/3/2014 $3.00 d=Chatham Island Taiko 2 xl 1608729
NZ086.14 10/1/2014 80c issue=Christmas 2014 1 xl 1608730
NZ087.14 10/1/2014 $2.00 1 xl 1608731
NZ088.14 10/1/2014 $2.50 1 xl 1608732
NZ089.14 10/1/2014 80c perf=14 1 xl 1608733
NZ090.14 10/1/2014 $1.40 1 xl 1608734
NZ091.14 10/1/2014 $2.00 1 xl 1608735
NZ092.14 10/1/2014 $2.50 1 xl 1608736
NZ093.14 10/1/2014 $3.00 1 xl 1608737
NZ094.14 10/15/2014 80c issue=The Hobbit Personalised Stamps 1 xl 1608738
NZ095.14 10/15/2014 $2.50 1 xl 1608739
NZ096.14 11/12/2014 80c issue=The Hobbit - The Battle of the Five Armies 1 xl 1608740
NZ097.14 11/12/2014 $1.40 1 xl 1608741
NZ098.14 11/12/2014 $2.00 1 xl 1608742
NZ099.14 11/12/2014 $2.10 1 xl 1608743
NZ100.14 11/12/2014 $2.50 1 xl 1608744
NZ101.14 11/12/2014 $3.00 1 xl 1608745
NZ102.14 11/12/2014 80c d=Smaug 1 xl 1608746
NZ103.14 11/12/2014 $1.40 d=Bilbo Baggins (2014) 1 xl 1608747
NZ104.14 11/12/2014 $2.00 d=Gandalf 1 xl 1608748
NZ105.14 11/12/2014 $2.10 d=Thranduil 1 xl 1608749
NZ106.14 11/12/2014 $2.50 d=Bag End 1 xl 1608750
NZ107.14 11/12/2014 $2.50 d=Bard the Bowman 1 0 xl 1608751
NZ108.14 11/12/2014 $3.00 d=Tauriel 1 xl 1608752
2015
NZ001.15 1/14/2015 80c issue=Year of the Sheep 2015 perf=14 1 xl 1608761
NZ002.15 1/14/2015 $1.40 1 xl 1608762
NZ003.15 1/14/2015 $2.00 1 xl 1608763
NZ004.15 1/14/2015 $2.50 1 xl 1608764
NZ005.15 1/14/2015 80c issue=75 Years Connectin..d=The first flight - Auckland to Sydney 2 xl 1608765
NZ006.15 1/14/2015 $1.40 d=Travelling the country with NAC 2 xl 1608766
NZ007.15 1/14/2015 $2.00 d=Exploring the Pacific with TEAL 2 xl 1608767
NZ008.15 1/14/2015 $2.50 d=Sharing the flying experience 2 xl 1608768
NZ009.15 1/14/2015 $3.00 d=From now & into the future 2 xl 1608769
NZ010.15 2/4/2015 $2.50 issue=175th Anniversary of the Treaty of Waitangi 1 xl 1608770
NZ011.15 2/4/2015 80c issue=Cricket World Cup 2015 d=England imperf 2 xl 1608771
NZ012.15 2/4/2015 80c d=Sri Lanka 2 0 xl 1608772
NZ013.15 2/4/2015 80c d=South Africa 2 0 xl 1608773
NZ014.15 2/4/2015 80c d=Pakistan 2 0 xl 1608774
NZ015.15 2/4/2015 80c d=United Arab Emirates 2 0 xl 1608775
NZ016.15 2/4/2015 80c d=West Indies 2 0 xl 1608776
NZ017.15 2/4/2015 80c d=India 2 0 xl 1608777
NZ018.15 2/4/2015 80c d=Afghanistan 2 0 xl 1608778
NZ019.15 2/4/2015 80c d=Ireland 2 0 xl 1608779
NZ020.15 2/4/2015 80c d=Bangladesh 2 0 xl 1608780
NZ021.15 2/4/2015 80c d=Australia 2 0 xl 1608781
NZ022.15 2/4/2015 80c d=New Zealand 2 0 xl 1608782
NZ023.15 2/4/2015 80c d=Zimbabwe 2 0 xl 1608783
NZ024.15 2/4/2015 80c d=Scotland 2 0 xl 1608784
NZ025.15 3/23/2015 80c issue=1915 The Spirit of..c d=Serving her Country - Evelyn Brooke 1 xl 1608785
NZ026.15 3/23/2015 80c d=Postcard from Egypt 1 0 xl 1608786
NZ027.15 3/23/2015 80c d=Landing at Anzac Cove 1 0 xl 1608787
NZ028.15 3/23/2015 $2.00 d=The Sapper and his Donkey 1 xl 1608788
NZ029.15 3/23/2015 $2.50 d=The Maheno 1 xl 1608789
NZ030.15 3/23/2015 80c d=Chunuk Bair 1 xl 1608790
NZ031.15 3/23/2015 80c d=Casualties return 1 0 xl 1608791
NZ032.15 3/23/2015 80c d=Marquette Memorial 1 0 xl 1608792
NZ033.15 3/23/2015 $2.00 d=War Census 1 xl 1608793
NZ034.15 3/23/2015 $2.50 d=An Enduring Bond 1 xl 1608794
NZ035.15 4/7/2015 80c issue=Anzac 2015 - New Zealand and Australia Joint Issue 1 xl 1608795
NZ036.15 4/7/2015 $2.00 1 xl 1608796
NZ037.15 5/6/2015 80c issue=New Zealand Native Seashells d=Silver paua perf=14 1 xl 1608797
NZ038.15 5/6/2015 $1.40 d=Scott's Murex 1 xl 1608798
NZ039.15 5/6/2015 $2.00 d=Golden Volute 1 xl 1608799
NZ040.15 5/6/2015 $2.50 d=Fan Shell 1 xl 1608800
NZ041.15 5/6/2015 $3.00 d=Opal top shell 1 xl 1608801
NZ042.15 6/3/2015 80c issue=Kowhaiwhai Matariki 2015 1 xl 1608802
NZ043.15 6/3/2015 80c 1 0 xl 1608803
NZ044.15 6/3/2015 $1.40 1 xl 1608804
NZ045.15 6/3/2015 $2.00 1 xl 1608805
NZ046.15 6/3/2015 $2.50 1 xl 1608806
NZ047.15 6/3/2015 $3.00 1 xl 1608807
NZ048.15 7/1/2015 80c issue=Kiwi Kitchen d=Asparagus Rolls 1 1 xl 1608808
NZ049.15 7/1/2015 80c d=Tasty Kiwi Onion Dip 1 2 xl 1608809
NZ050.15 7/1/2015 80c d=Traditional Kiwi Boil-Up 1 3 xl 1608810
NZ051.15 7/1/2015 80c d=Calling your Bluff OIster 1 4 xl 1608811
NZ052.15 7/1/2015 80c d=Meat Loaf 1 5 xl 1608812
NZ053.15 7/1/2015 80c d=Hokey Pokey 1 6 xl 1608813
NZ054.15 7/1/2015 80c d=NZ Shrimp Cocktail 1 7 xl 1608814
NZ055.15 7/1/2015 80c d=Cheese Rolls 1 8 xl 1608815
NZ056.15 7/1/2015 80c d=Pikelets 1 9 xl 1608816
NZ057.15 7/1/2015 80c d=Lambington 1 10 xl 1608817
NZ058.15 7/1/2015 80c d=Dad's Diner 1 11 xl 1608818
NZ059.15 7/1/2015 80c d=Classic Kiwi Bait Fritters 1 12 xl 1608819
NZ060.15 7/1/2015 80c d=Curried Eggs 1 13 xl 1608820
NZ061.15 7/1/2015 80c d=Saveloy 1 14 xl 1608821
NZ062.15 7/1/2015 80c d=Bacon & Egg Pie 1 15 xl 1608822
NZ063.15 7/1/2015 80c d=NZ Pav 1 16 xl 1608823
NZ064.15 7/1/2015 80c d=Hundreds & Thousands 1 17 xl 1608824
NZ065.15 7/1/2015 80c d=mouse (2015) 1 18 xl 1608825
NZ066.15 8/5/2015 80c issue=New Zealand's UNESC..d=Emerald Lakes Tongariro National Park 1 xl 1608826
NZ067.15 8/5/2015 $1.40 d=Franz Josef Glacier (2015) 1 xl 1608827
NZ068.15 8/5/2015 $2.00 d=Enderby Island 1 xl 1608828
NZ069.15 8/5/2015 $2.20 d=Mount Ngauruhoe, Tongariro National Park 1 xl 1608829
NZ070.15 8/5/2015 $2.50 d=Lake Mackenzie 1 xl 1608830
NZ071.15 8/5/2015 $3.00 d=Campbell Island 1 xl 1608831
NZ072.15 8/14/2015 $2.50 issue=Singapore 2015 1 xl 1608832
NZ073.15 9/2/2015 $15 d=2015 All Blacks perf=13 xl 1685610
NZ074.15 9/2/2015 80+10c d=2015 Children's Health - Being SunSmart xl 1685611
NZ075.15 9/2/2015 $1.40$+0.10 xl 1685612
NZ076.15 9/2/2015 $2.00$+0.10 xl 1685613
NZ077.15 9/2/2015 80+10c xl 1685614
NZ078.15 10/7/2015 80c issue=New Zealand's Long..and's Longest Reigning Monarch - 1950's 1 xl 1685615
NZ079.15 10/7/2015 80c d=New Zealand's Longest Reigning Monarch - 1960's 1 0 xl 1685616
NZ080.15 10/7/2015 $1.40 d=New Zealand's Longest Reigning Monarch - 1970's 1 xl 1685617
NZ081.15 10/7/2015 $2.00 d=New Zealand's Longest Reigning Monarch - 1980's 1 xl 1685618
NZ082.15 10/7/2015 $2.20 d=New Zealand's Longest Reigning Monarch - 1990's 1 xl 1685619
NZ083.15 10/7/2015 $2.50 d=New Zealand's Longest Reigning Monarch - 2000's 1 xl 1685620
NZ084.15 10/7/2015 $3.10 d=New Zealand's Longest Reigning Monarch - 2010's 1 xl 1685621
NZ085.15 11/4/2015 80c issue=Christmas 2015 perf=14 1 xl 1685622
NZ086.15 11/4/2015 $1.40 1 xl 1685623
NZ087.15 11/4/2015 $2.00 1 xl 1685624
NZ088.15 11/4/2015 $2.50 1 xl 1685625
NZ089.15 11/4/2015 $3.00 1 xl 1685626
NZ090.15 11/4/2015 80c 1 xl 1685627
NZ091.15 11/4/2015 $1.40 1 xl 1685628
NZ092.15 11/4/2015 $2.00 1 xl 1685629
NZ093.15 11/4/2015 $2.50 1 xl 1685630
NZ094.15 11/4/2015 $3.00 1 xl 1685631
NZ095.15 11/4/2015 80c 1 xl 1685632
NZ096.15 11/4/2015 $2.00 1 xl 1685633
NZ097.15 11/4/2015 $2.50 1 xl 1685634
2016
NZ001.16 1/13/2016 80c issue=Year of the Monkey 2016 d=Pictogram perf=14 1 xl 1685638
NZ002.16 1/13/2016 $1.40 d=Paper-cut Monkey 1 xl 1685639
NZ003.16 1/13/2016 $2.00 d=The Monkey 1 xl 1685640
NZ004.16 1/13/2016 $2.50 d=Monkey Island 1 xl 1685641
NZ005.16 2/3/2016 80c issue=Royal New Zealand R..ssociation (RSA) - 100 Years of Service 1 xl 1685642
NZ006.16 2/3/2016 $1.40 1 xl 1685643
NZ007.16 2/3/2016 $2.00 1 xl 1685644
NZ008.16 2/3/2016 $2.20 1 xl 1685645
NZ009.16 2/3/2016 $2.50 1 xl 1685646
NZ010.16 2/3/2016 $3.00 1 xl 1685647
NZ011.16 3/2/2016 $2.00 issue=New Zealand Native Glowworms d=Ruakuri Cave 1 xl 1685648
NZ012.16 3/2/2016 80c d=Mangawhitikau Cave perf=14.4x14 1 xl 1685649
NZ013.16 3/2/2016 $1.40 d=Nikau Cave 1 xl 1685650
NZ014.16 3/2/2016 $2.00 d=Ruakuri Cave 1 xl 1685651
NZ015.16 3/2/2016 $2.50 d=Waipu Cave 1 xl 1685652
NZ016.16 4/6/2016 80c issue=1916 Courage and Commitment 1 xl 1685653
NZ017.16 4/6/2016 80c 1 0 xl 1685654
NZ018.16 4/6/2016 80c 1 0 xl 1685655
NZ019.16 4/6/2016 $2.00 1 xl 1685656
NZ020.16 4/6/2016 $2.50 1 xl 1685657
NZ021.16 4/6/2016 80c 1 xl 1685658
NZ022.16 4/6/2016 80c 1 0 xl 1685659
NZ023.16 4/6/2016 80c 1 0 xl 1685660
NZ024.16 4/6/2016 $2.00 1 xl 1685661
NZ025.16 4/6/2016 $2.50 1 xl 1685662
NZ026.16 5/4/2016 $5 issue=Queen Elizabeth II 90th b 1 1 xl 1713552
NZ027.16 5/4/2016 $5 1 2 xl 1713553
NZ028.16 5/4/2016 $5 1 3 xl 1713554
NZ029.16 5/18/2016 40c issue=2016 d=Church of the Good Shepherd - Lake Tekapo 1 xl 1713555
NZ030.16 5/18/2016 80c d=Chatham Islands 1 xl 1713556
NZ031.16 5/18/2016 $2.20 d=Awaroa Bay - Abel Tasman Scenic Reserve 1 xl 1713557
NZ032.16 5/18/2016 $2.70 d=Marlborough 1 xl 1713558
NZ033.16 5/18/2016 $3.30 d=Dunedin Railway Station (2016) 1 xl 1713559
NZ034.16 5/18/2016 $3.80 d=Te Mata Peak - Hawke's Bay 1 xl 1713560
NZ035.16 6/1/2016 $1.00 issue=Matariki 2016 1 xl 1713561
NZ036.16 6/1/2016 $1.00 1 0 xl 1713562
NZ037.16 6/1/2016 $1.80 1 xl 1713563
NZ038.16 6/1/2016 $2.20 perf=13.33x13.6 1 xl 1713564
NZ039.16 6/1/2016 $2.70 1 xl 1713565
NZ040.16 6/1/2016 $3.30 1 xl 1713566
NZ041.16 6/22/2016 $1.00 issue=Personalised Stamps 2016 perf=14 1 xl 1728500
1642
NZ043.16 6/22/2016 $1.00 1 0 xl 1728501
NZ044.16 6/22/2016 $1.00 1 0 xl 1728502
NZ045.16 6/22/2016 $1.00 1 0 xl 1728503
NZ046.16 6/22/2016 $1.00 1 0 xl 1728504
NZ047.16 6/22/2016 $1.00 1 0 xl 1728505
NZ048.16 6/22/2016 $1.00 1 0 xl 1728506
NZ049.16 6/22/2016 $2.20 1 xl 1728507
NZ050.16 6/22/2016 $2.20 1 0 xl 1728508
NZ051.16 6/22/2016 $2.70 1 xl 1728509
NZ052.16 7/6/2016 $1.00 issue=2016 Road to Rio 1 xl 1728510
NZ053.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728511
NZ054.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728512
NZ055.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728513
NZ056.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728514
NZ057.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728515
NZ058.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728516
NZ059.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728517
NZ060.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728518
NZ061.16 7/6/2016 $1.00 1 0 xl 1728519
NZ062.16 9/7/2016 $1+0.10 d=2016 Children's Health - Being Active xl 1728520
NZ063.16 9/7/2016 $1.80+0.10 xl 1728521
NZ064.16 9/7/2016 $2.20+0.10 xl 1728522
NZ065.16 9/7/2016 $1.00 issue=It's a Kiwi thing..t that moment Trev had a bit of an idea 1 1 xl 1728523
NZ066.16 9/7/2016 $1.00 d=It's a Kiwi thing 1 2 xl 1728524
NZ067.16 9/7/2016 $1.00 1 3 xl 1728525
NZ068.16 9/7/2016 $1.00 1 4 xl 1728526
NZ069.16 9/7/2016 $1.00 1 5 xl 1728527
NZ070.16 9/7/2016 $1.00 1 6 xl 1728528
NZ071.16 9/7/2016 $1.00 1 7 xl 1728529
NZ072.16 9/7/2016 $1.00 1 8 xl 1728530
NZ073.16 9/7/2016 $1.00 1 9 xl 1728531
NZ074.16 9/7/2016 $1.00 1 10 xl 1728532
NZ075.16 9/7/2016 $1.00 1 11 xl 1728533
NZ076.16 9/7/2016 $1.00 1 12 xl 1728534
NZ077.16 9/7/2016 $1.00 1 13 xl 1728535
NZ078.16 9/7/2016 $1.00 d=Always blow on the pie 1 14 xl 1728536
NZ079.16 10/5/2016 $1.00 issue=75th Anniversary of the Navy d=HMS Neptune 1 xl 1728537
NZ080.16 10/5/2016 $1.00 d=Conflict in Korea 1 0 xl 1728538
NZ081.16 10/5/2016 $1.80 d=Women at Sea 1 xl 1728539
NZ082.16 10/5/2016 $2.20 d=Supporting the United Nations 1 xl 1728540
NZ083.16 10/5/2016 $2.70 d=Disaster Relief in Christchurch 1 xl 1728541
NZ084.16 10/5/2016 $3.30 d=The Navy Family 1 xl 1728542
NZ085.16 11/2/2016 $1.80 issue=Christmas 2016 1 xl 1728543
NZ086.16 11/2/2016 $2.70 1 xl 1728544
NZ087.16 11/2/2016 $2.20 1 xl 1728545
NZ088.16 11/2/2016 $1.00 1 xl 1728546
NZ089.16 11/2/2016 $3.30 1 xl 1728547
NZ090.16 11/2/2016 $1.00 1 xl 1728548
NZ091.16 11/2/2016 $2.20 1 xl 1728549
NZ092.16 11/2/2016 $2.70 1 xl 1728550
2017
NZ001.17 1/11/2017 $1.00 issue=Year of the Rooster 2017 perf=14 1 xl 1739562
NZ002.17 1/11/2017 $1.80 1 xl 1739563
NZ003.17 1/11/2017 $2.20 1 xl 1739564
NZ004.17 1/11/2017 $2.20 1 0 xl 1739565
NZ005.17 2/8/2017 $1.00 issue=Southern Lights 2017 perf=14.5 1 xl 1739566
NZ006.17 2/8/2017 $1.80 1 xl 1739567
NZ007.17 2/8/2017 $2.00 1 xl 1739568
NZ008.17 2/8/2017 $2.20 1 xl 1739569
NZ009.17 2/8/2017 $2.70 1 xl 1739570
NZ010.17 2/8/2017 $3.30 1 xl 1739571
NZ011.17 2/8/2017 $1.00 1 xl 1739572
NZ012.17 2/8/2017 $1.80 1 xl 1739573
NZ013.17 2/8/2017 $2.00 1 xl 1739574
NZ014.17 2/8/2017 $2.20 1 xl 1739575
NZ015.17 2/8/2017 $2.70 1 xl 1739576
NZ016.17 2/8/2017 $3.30 1 xl 1739577
NZ017.17 3/1/2017 $1.00 issue=Native New Zealan..d longjaw galaxias (Galaxias cobitinis) 1 xl 1766412
NZ018.17 3/1/2017 $1.80 d=redfin bully 1 xl 1766413
NZ019.17 3/1/2017 $2.20 d=Longfin Eel 1 xl 1766414
NZ020.17 3/1/2017 $2.70 d=Lamprey 1 xl 1766415
NZ021.17 3/1/2017 $3.30 d=Torrentfish 1 xl 1766416
NZ022.17 4/5/2017 $1.00 issue=1917 The Darkest Hour d=A mother mourns - Ellen Knight 1 xl 1942550
NZ023.17 4/5/2017 $1.00 d=From Egypt to Jerusalem 1 0 xl 1942551
NZ024.17 4/5/2017 $1.00 d=Sling Camp 1 0 xl 1942552
NZ025.17 4/5/2017 $2.20 d=The Battle of Messines 1 xl 1942553
NZ026.17 4/5/2017 $2.70 d=SS Port Kembla 1 1 xl 1942554
NZ027.17 4/5/2017 $1.00 d=Technology of war 1 xl 1942555
NZ028.17 4/5/2017 $1.00 d=Plastic surgery 1 0 xl 1942556
NZ029.17 4/5/2017 $1.00 d=Passchendaele 1 0 xl 1942557
NZ030.17 4/5/2017 $2.20 d=Social change at home 1 xl 1942558
NZ031.17 4/5/2017 $2.70 d=A changing workforce 1 2 xl 1942559
NZ032.17 5/3/2017 $2.70 issue=The British & Irish Lions 2017 Tour to New Zealand 1 1 xl 1942560
NZ033.17 5/3/2017 $2.70 1 2 xl 1942561
NZ034.17 5/3/2017 $2.70 1 3 xl 1942562
NZ035.17 5/3/2017 $2.70 1 4 xl 1942563
NZ036.17 5/3/2017 $2.70 1 5 xl 1942564
NZ037.17 5/3/2017 $2.70 1 6 xl 1942565
NZ038.17 5/3/2017 $2.70 1 7 xl 1942566
NZ039.17 5/17/2017 $1.00 issue=He Tohu perf=14.286x14.47 1 xl 1942567
NZ040.17 5/17/2017 $2.00 1 xl 1942568
NZ041.17 5/17/2017 $2.20 1 xl 1942569
NZ042.17 6/7/2017 $1.00 issue=New Zealand Surf Breaks d=Piha Bar, Piha perf=14.4x14 1 xl 1942570
NZ043.17 6/7/2017 $2.20 d=Manu Bay, Raglan 1 xl 1942571
NZ044.17 6/7/2017 $2.30 d=Surf Highway 45, Taranaki 1 xl 1942572
NZ045.17 6/7/2017 $2.70 d=Mangamaunu, Kaikoura ($2.70) 1 xl 1942573
NZ046.17 6/7/2017 $3.30 d=Aramoana Spit, Dunedin 1 xl 1942574
NZ047.17 6/7/2017 $2.30 issue=2017 d=Mangamaunu, Kaikoura ($2.30) perf=13.33x13.6 2 xl 1942575
NZ048.17 6/7/2017 $4.30 d=Manu Bay, Raglan 2 xl 1942576
NZ049.17 7/12/2017 $1.00 issue=The Great Kiwi Road Trip d=Cape Reinga 1 xl 1998417
NZ050.17 7/12/2017 $1.00 d=90 Mile Beach 1 0 xl 1998418
NZ051.17 7/12/2017 $1.00 d=Taranaki 1 0 xl 1998419
NZ052.17 7/12/2017 $1.00 d=Rotorua 1 0 xl 1998420
NZ053.17 7/12/2017 $1.00 d=Auckland 1 0 xl 1998421
NZ054.17 7/12/2017 $1.00 d=Taumata whakatangi h..maunga horo nuku pōkai whenua ki tana 1 0 xl 1998422
NZ055.17 7/12/2017 $1.00 d=Central Plateau 1 0 xl 1998423
NZ056.17 7/12/2017 $1.00 d=Cook Strait 1 0 xl 1998424
NZ057.17 7/12/2017 $1.00 d=Canterbury 1 0 xl 1998425
NZ058.17 7/12/2017 $1.00 d=West Coast 1 0 xl 1998426
NZ059.17 7/12/2017 $1.00 d=Kaikoura 1 0 xl 1998427
NZ060.17 7/12/2017 $1.00 d=Dunedin 1 0 xl 1998428
NZ061.17 7/12/2017 $1.00 d=Fiordland 1 0 xl 1998429
NZ062.17 7/12/2017 $1.00 d=Bluff 1 0 xl 1998430
NZ063.17 8/2/2017 $1.00 issue=Recovering Native..s d=Campbell Island teal perf=14.585x14 1 xl 1998431
NZ064.17 8/2/2017 $2.20 d=Black Stilt (Himantopus novaezelandiae) 1 xl 1998432
NZ065.17 8/2/2017 $2.30 d=North Island KaKa (Nestor meridionalis septentrionalis) 1 xl 1998433
NZ066.17 8/2/2017 $2.70 d=South Island Saddleback (Philesturnus carunculatus) 1 xl 1998434
NZ067.17 8/2/2017 $3.30 d=Northern New Zealand Dotterel (Charadrius obscurus aquilonius) 1 xl 1998435
NZ068.17 7/3/2017 $2.70 issue=America's Cup 2017 1 xl 1998411
NZ069.17 7/3/2017 $2.70 1 0 xl 1998412
NZ070.17 7/3/2017 $2.70 1 0 xl 1998413
NZ071.17 7/3/2017 $2.70 1 0 xl 1998414
NZ072.17 7/3/2017 $2.70 1 0 xl 1998415
NZ073.17 7/3/2017 $2.70 1 0 xl 1998416
NZ074.17 9/6/2017 $1.00 issue=2017 Te Reo Māor.. Language d=Mobile Phone - Waea Pūkoro 1 xl 1998436
NZ075.17 9/6/2017 $1.00 d=Text - Pātuhi 1 0 xl 1998437
NZ076.17 9/6/2017 $1.00 d=computer - Rorohiko 1 0 xl 1998438
NZ077.17 9/6/2017 $1.00 d=Flash drive - Pūmahara 1 0 xl 1998439
NZ078.17 9/6/2017 $2.20 d=Wifi - Ahokore 1 xl 1998440
NZ079.17 9/6/2017 $1.00 d=Passport - Uruwhenua 1 xl 1998441
NZ080.17 9/6/2017 $1.00 d=Airport - Taunga Rererangi 1 0 xl 1998442
NZ081.17 9/6/2017 $1.00 d=Global positioning system - Pūnaha Kimi Ahunga 1 0 xl 1998443
NZ082.17 9/6/2017 $1.00 d=Skyscraper - Whare Tīkoke 1 0 xl 1998444
NZ083.17 9/6/2017 $2.70 d=Electric car - Waka hiko 1 xl 1998445
NZ084.17 10/4/2017 $1.00 issue=Grow your Own d=Basil 1 xl 1998446
NZ085.17 10/4/2017 $1.00 d=Carrots 1 0 xl 1998447
NZ086.17 10/4/2017 $2.20 d=Parsley 1 xl 1998448
NZ087.17 10/4/2017 $2.30 d=Chives 1 xl 1998449
NZ088.17 10/4/2017 $2.70 d=broccoli (2017) 1 xl 1998450
NZ089.17 10/4/2017 $3.30 d=lettuce (2017) 1 xl 1998451
NZ090.17 11/1/2017 $1.00 issue=Christmas 2017 1 xl 1998452
NZ091.17 11/1/2017 $2.20 1 xl 1998453
NZ092.17 11/1/2017 $2.30 1 xl 1998454
NZ093.17 11/1/2017 $2.70 1 xl 1998455
NZ094.17 11/1/2017 $3.30 1 xl 1998456
NZ095.17 11/1/2017 $1.00 1 xl 1998457
NZ096.17 11/1/2017 $2.20 1 xl 1998458
NZ097.17 11/1/2017 $2.70 1 xl 1998459
2018
NZ001.18 1/10/2018 $1.00 issue=Year of the Dog 2018 d=Calligraphy perf=13x13.25 1 xl 2020960
NZ002.18 1/10/2018 $2.20 d=Paper-cut dog 1 xl 2020961
NZ003.18 1/10/2018 $2.70 d=The Dog 1 xl 2020962
NZ004.18 1/10/2018 $3.30 d=Lake Tekapo 1 xl 2020963
NZ005.18 1/25/2018 $1.00 issue=New Zealand in Space d=The Rocket Electron 1 xl 2056273
NZ006.18 1/25/2018 $2.70 d=Mahia Peninsula 1 xl 2056274
NZ007.18 1/25/2018 $2.00 d=Rocket Lab’s Launch Complex 1 1 xl 2056275
NZ008.18 1/25/2018 $3.00 d=The Rocket Launch 1 xl 2056276
NZ009.18 1/25/2018 $2.20 d=TThe ‘Humanity Star’ 1 xl 2056277
NZ010.18 1/25/2018 $3.30 d=Earth as seen from Rocket Electron 1 xl 2056278
NZ011.18 2/7/2018 $1.00 issue=NZ Cycle Trails d=Alps 2 Ocean 1 1 xl 2056279
NZ012.18 2/7/2018 $1.00 d=Mountains to Sea 1 2 xl 2056280
NZ013.18 2/7/2018 $2.00 d=Otago Central Rail Trail 1 xl 2056281
NZ014.18 2/7/2018 $2.20 d=Old Ghost Road 1 xl 2056282
NZ015.18 2/7/2018 $2.70 d=Queen Charlotte Track 1 xl 2056283
NZ016.18 2/7/2018 $3.30 d=Timber Trail 1 xl 2056284
NZ017.18 3/7/2018 $1.00 issue=Wahine sinking 50..Wahine - World's Finest Drive-On Vessel 1 xl 2056285
NZ018.18 3/7/2018 $1.00 d=Wahine in trouble 1 0 xl 2056286
NZ019.18 3/7/2018 $2.00 d=Waiting to abandon ship 1 xl 2056287
NZ020.18 3/7/2018 $2.20 d=lifeboats make land 1 xl 2056288
NZ021.18 3/7/2018 $2.70 d=Hundreds rescued from Wellington Harbour 1 xl 2056289
NZ022.18 3/7/2018 $3.30 d=Aranui passes Wahine wreck 1 xl 2056290
NZ023.18 4/4/2018 $1.00 issue=1918 Back from the Brink d=Arthur Gordon 1 xl 2056291
NZ024.18 4/4/2018 $1.00 d=Hundred Days Offensive 1 0 xl 2056292
NZ025.18 4/4/2018 $1.00 d=The Flu Pandemic 1 0 xl 2056293
NZ026.18 4/4/2018 $2.20 d=Armisitice 1 xl 2056294
NZ027.18 4/4/2018 $2.70 d=Le Quesnoy 1 xl 2056295
NZ028.18 4/4/2018 $1.00 d=Demobilisation 1 xl 2056296
NZ029.18 4/4/2018 $1.00 d=Resettlement 1 0 xl 2056297
NZ030.18 4/4/2018 $1.00 d=Great Air War 1 0 xl 2056298
NZ031.18 4/4/2018 $2.20 d=Return of the Pioneer Battalion 1 xl 2056299
NZ032.18 4/4/2018 $2.70 d=rehabilitation 1 xl 2056300
NZ033.18 5/2/2018 $1.00 issue=Reconnecting New Zealand 1 xl 2056301
NZ034.18 5/2/2018 $1.00 1 0 xl 2056302
NZ035.18 5/2/2018 $2.00 1 xl 2056303
NZ036.18 5/2/2018 $2.20 1 xl 2056304
NZ037.18 5/2/2018 $2.70 1 xl 2056305
NZ038.18 5/2/2018 $3.30 1 xl 2056306
NZ039.18 5/21/2018 $2.70 issue=Royal Wedding 2018 1 xl 2072425
NZ040.18 5/21/2018 $2.70 1 0 xl 2072426
NZ041.18 5/21/2018 $2.70 1 0 xl 2072427
NZ042.18 5/21/2018 $2.70 1 0 xl 2072428
NZ043.18 5/21/2018 $2.70 1 0 xl 2072429
NZ044.18 5/21/2018 $2.70 1 0 xl 2072430
NZ045.18 6/6/2018 $1.20 issue=Personalised Stamps 2018 1 xl 2072431
NZ046.18 6/6/2018 $1.20 1 0 xl 2072432
NZ047.18 6/6/2018 $1.20 1 0 xl 2072433
NZ048.18 6/6/2018 $1.20 1 0 xl 2072434
NZ049.18 6/6/2018 $1.20 1 0 xl 2072435
NZ050.18 6/6/2018 $1.20 1 0 xl 2072436
NZ051.18 6/6/2018 $1.20 1 0 xl 2072437
NZ052.18 6/6/2018 $2.40 1 xl 2072438
NZ053.18 6/6/2018 $2.40 1 0 xl 2072439
NZ054.18 6/6/2018 $3.00 1 xl 2072440
NZ055.18 6/6/2018 $1.20 issue=Māui and the Fish d=Te Ika a Māui - An impending storm 2 xl 2072441
NZ056.18 6/6/2018 $1.20 d=Te Ika a Māui - Launch the waka 2 0 xl 2072442
NZ057.18 6/6/2018 $1.20 d=Te Ika a Māui - A legendary heirloom 2 0 xl 2072443
NZ058.18 6/6/2018 $2.40 d=Te Ika a Māui - The fierce battle 2 xl 2072444
NZ059.18 6/6/2018 $3.00 d=Te Ika a Māui - The carving of the land 2 xl 2072445
NZ060.18 6/6/2018 $3.60 d=Te Ika a Māui - The fish of Māui and the waka 2 xl 2072446
NZ061.18 6/6/2018 $1.20 d=Te Ika a Māui - An impending storm 2 xl 2072447
NZ062.18 6/6/2018 $1.20 d=Te Ika a Māui - Launch the waka 2 0 xl 2072448
NZ063.18 6/6/2018 $1.20 d=Te Ika a Māui - A legendary heirloom 2 0 xl 2072449
NZ064.18 6/6/2018 $2.40 d=Te Ika a Māui - The fierce battle 2 xl 2072450
NZ065.18 6/6/2018 $3.00 d=Te Ika a Māui - The carving of the land 2 xl 2072451
NZ066.18 6/6/2018 $3.60 d=Te Ika a Māui - The fish of Māui and the waka 2 xl 2072452
NZ067.18 6/6/2018 $2.40 issue=2018 Scenic Defin..unt Maunganui, Tauranga perf=13.33x13.6 3 xl 2072453
NZ068.18 6/6/2018 $3.00 d=Tongaporutu, Taranaki 3 xl 2072454
NZ069.18 6/6/2018 $2.40 d=Mount Maunganui, Tauranga 3 xl 2072455
NZ070.18 6/6/2018 $4.40 d=Lake Te Anau, Fiordland 3 xl 2072456
NZ071.18 7/4/2018 $1.20 issue=2018 Round Kiwi 1 xl 2072457
NZ072.18 7/4/2018 $1.20 1 0 xl 2072458
NZ073.18 7/4/2018 $2.40 1 xl 2072459
NZ074.18 7/4/2018 $3.00 1 xl 2072460
NZ075.18 7/4/2018 $3.60 1 xl 2072461
NZ076.18 8/1/2018 $1.20 issue=Predator Free 2050 d=Tuneful backyards 1 1 xl 2072462
NZ077.18 8/1/2018 $1.20 d=Thriving Wetland Cycleways 1 2 xl 2072463
NZ078.18 8/1/2018 $2.40 d=Picnic in the Park 1 xl 2072464
NZ079.18 8/1/2018 $3.00 d=Urban oasis 1 xl 2072465
NZ080.18 8/1/2018 $3.60 d=Noctural Wonderland 1 xl 2072466
NZ081.18 9/5/2018 $1.20 issue=Thinking Outside the Square d=Log Splitters 1 1 xl 2074437
NZ082.18 9/5/2018 $1.20 d=LifePod Incubators 1 2 xl 2074438
NZ083.18 9/5/2018 $1.20 d=Instant Coffee 1 3 xl 2074439
NZ084.18 9/5/2018 $1.20 d=The Jogging Movement 1 4 xl 2074440
NZ085.18 9/5/2018 $1.20 d=Self-resetting Traps 1 5 xl 2074441
NZ086.18 9/5/2018 $1.20 d=Retractable Boat Wheels 1 6 xl 2074442
NZ087.18 9/5/2018 $1.20 d=Automatic Chook Feeders 1 7 xl 2074443
NZ088.18 9/5/2018 $1.20 d=Ref's Whistle 1 8 xl 2074444
NZ089.18 9/5/2018 $1.20 d=Land Yachting 1 9 xl 2074445
NZ090.18 9/5/2018 $1.20 d=Robust Brollies 1 10 xl 2074446
NZ091.18 9/5/2018 $1.20 d=Kid-Proof Caps 1 11 xl 2074447
NZ092.18 9/5/2018 $1.20 d=3-Stage Bikes 1 12 xl 2074448
NZ093.18 9/5/2018 $3.00 issue=Suffrage 125 Years - Whakatu Wahina 2 xl 2074449
NZ094.18 9/5/2018 $3.00 2 0 xl 2074450
NZ095.18 10/1/2018 $1.20 issue=Armistice 1918-2018 1 xl 2074451
NZ096.18 10/1/2018 $1.20 1 0 xl 2074452
NZ097.18 10/1/2018 $2.40 1 xl 2074453
NZ098.18 10/1/2018 $3.00 1 xl 2074454
NZ099.18 10/1/2018 $3.60 1 xl 2074455
NZ100.18 10/30/2018 $3.00 issue=Royal Visit 2018 d=Duchess of Sussex & Maori elder 1 1 xl 2074456
NZ101.18 10/30/2018 $3.00 1 2 xl 2074457
NZ102.18 10/30/2018 $3.00 1 3 xl 2074458
NZ103.18 10/30/2018 $3.00 1 4 xl 2074459
NZ104.18 10/30/2018 $3.00 1 5 xl 2074460
NZ105.18 10/30/2018 $3.00 1 6 xl 2074461
NZ106.18 11/7/2018 $1.20 issue=Christmas 2018 1 xl 2116503
NZ107.18 11/7/2018 $1.20 1 0 xl 2116504
NZ108.18 11/7/2018 $2.40 1 xl 2116505
NZ109.18 11/7/2018 $3.00 1 xl 2116506
NZ110.18 11/7/2018 $3.60 1 xl 2116507
NZ111.18 11/7/2018 $1.20 1 xl 2116508
NZ112.18 11/7/2018 $1.20 1 0 xl 2116509
NZ113.18 11/7/2018 $2.60 1 xl 2116510
NZ114.18 11/7/2018 $3.00 1 xl 2116511
NZ115.18 11/7/2018 $1.20 1 xl 2116512
NZ116.18 11/7/2018 $1.20 1 0 xl 2116513
NZ117.18 11/7/2018 $2.40 1 xl 2116514
NZ118.18 11/7/2018 $3.00 1 xl 2116515
NZ119.18 11/7/2018 $3.60 1 xl 2116516
2019
NZ001.19 1/16/2019 $1.20 issue=Year of The Pig 2019 1 xl 2144271
NZ002.19 1/16/2019 $2.40 1 xl 2144272
NZ003.19 1/16/2019 $3 1 xl 2144273
NZ004.19 1/16/2019 $3.60 1 xl 2144274
NZ005.19 2/13/2019 $1.20 issue=Native Alpine Flora of New Zealand 1 xl 2144275
NZ006.19 2/13/2019 $1.20 1 0 xl 2144276
NZ007.19 2/13/2019 $1.20 1 0 xl 2144277
NZ008.19 2/13/2019 $2.40 1 xl 2144278
NZ009.19 2/13/2019 $3 1 xl 2144279
NZ010.19 2/13/2019 $3.60 1 xl 2144280
NZ011.19 3/6/2019 $1.20 issue=Lighthouse Perspectives d=Pouto Lighthouse, Northland 1 xl 2144281
NZ012.19 3/6/2019 $1.20 d=Manukau Heads Lighthouse, Auckland 1 0 xl 2144282
NZ013.19 3/6/2019 $1.20 d=Baring Head Lighthouse, Greater Wellington 1 0 xl 2144283
NZ014.19 3/6/2019 $2.40 d=French Pass Lighthouse, Marlborough 1 xl 2144284
NZ015.19 3/6/2019 $3.00 d=Nugget Point Lighthouse, Catlins 1 xl 2144285
NZ016.19 3/6/2019 $3.60 d=Puysegur Point Lighthouse, Fiordland 1 xl 2144286
NZ017.19 4/3/2019 $1.20 issue=2019 ANZAC - Dawn Service 1 xl 2144287
NZ018.19 4/3/2019 $1.20 1 0 xl 2144288
NZ019.19 4/3/2019 $1.20 1 0 xl 2144289
NZ020.19 4/3/2019 $2.40 1 xl 2144290
NZ021.19 4/3/2019 $3.00 1 xl 2144291
NZ022.19 4/3/2019 $3.60 1 xl 2144292


Prefixes: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Suffixes: A
Record of changes