Prev: Oxynotus caribbaeus
Next: Oxypora coral

Oxypleurodon orbicutatus

  • Colnect-1146-659-Crustacean-Oxypleurodon-orbiculatus.jpg
Short desc: Oxypleurodon orbicutatus


Things in this design:
crab Oxypleurodon orbicutatus

This design is used by one stamp:
New Caledonia airmail 10/15/1993 250frRecord of changes