Prev: Varanus komodoensis (1995)
Next: Varanus komodoensis (2001)

Varanus komodoensis (2000)

  • Colnect-1143-779-Komodo-Dragon-Varanus-komodoensis.jpg
  • Colnect-1143-718-Komodo-Dragon-Varanus-komodoensis.jpg
  • Colnect-1143-742-Komodo-Dragon-Varanus-komodoensis.jpg
  • Colnect-1143-744-Komodo-Dragon-Varanus-komodoensis.jpg
  • Colnect-1143-719-Komodo-Dragon-Varanus-komodoensis.jpg
  • Colnect-1143-781-Komodo-Dragon-Varanus-komodoensis.jpg
Short desc: Varanus komodoensis (2000)


Things in this design:
reptile Varanus komodoensis (syn. of Komodo dragon)

This design is used by 6 stamps: (See all uses as list)
8/13/2000 500r
8/13/2000 500r
8/13/2000 500r
8/13/2000 500r
8/13/2000 2500r
8/13/2000 2500r

All are Indonesia dt=Komodo Dragons perf=13.5x12.75


Record of changes