Prev: dinosaurs (2006 Kiribati)
Next: dinosaurs (2008)

dinosaurs (2006 Nauru) design type

  • Colnect-1222-708-Parasaurolophus.jpg
  • Colnect-1222-709-Quetzalcoathus.jpg
  • Colnect-1222-710-Spinosaurus.jpg
  • Colnect-4762-556-Triceratops.jpg
  • Colnect-1222-712-Tyrannosaurus-Rex.jpg
  • Colnect-1222-713-Euoplocephalos.jpg
  • Colnect-1222-714-Velociraptor.jpg
  • Colnect-1222-715-Protoceratops.jpg
Short desc: dinosaurs (2006 Nauru)


Things in this design type:
reptile dinosaur

Used by 8 stamps: (See all uses as list)

Nauru 8/14/2006 10c d=Parasaurolophus (2006)
Nauru 8/14/2006 25c d=Quetzalcoatlus
Nauru 8/14/2006 50c d=Spinosaurus (2006)
Nauru 8/14/2006 75c d=Triceratops (2006)
Nauru 8/14/2006 $1 d=Tyrannosaurus rex (2006)
Nauru 8/14/2006 $1.50 d=Euoplocephalos
Nauru 8/14/2006 $2 d=Velociraptor (2006)
Nauru 8/14/2006 $2.50 d=Protoceratops (2006)