Prev: art (2000)
Next: art (2003 Norway)

art (2003 Denmark) design type

  • DK018.03.jpg
  • DK019.03.jpg
Short desc: art (2003 Denmark)
Used by 2 stamps: (See all uses as list)

Denmark 8/27/2003 5.50k d=Sys Hindsbo - Bæring, 2003
Denmark 8/27/2003 19.00k d=Paul Ancher Bech - Det forjættede land, 2003