Prev: Christmas Island crabs
Next: Christmas Island fishes

Christmas Island ferns design type

  • Colnect-5126-898-Christmas-Island-Ferns.jpg
  • Colnect-5126-899-Christmas-Island-Ferns.jpg
  • Colnect-5126-900-Christmas-Island-Ferns.jpg
  • Colnect-5126-901-Christmas-Island-Ferns.jpg
Short desc: Christmas Island ferns
Used by 4 stamps: (See all uses as list)

Christmas Island 5/1/2012 60c d=Tectaria devexa
Christmas Island 5/1/2012 60c d=Asplenium listeri
Christmas Island 5/1/2012 $1.20 d=Bolbitis heteroclita (2012 Christmas Island)
Christmas Island 5/1/2012 $1.20 d=Pteris tripartita