Prev: 1992 provisional a (Tajikistan)
Next: 1992 provisional b (Tajikistan)

1992 provisional b issue of Moldova

  • Colnect-2024-796-Russian-views.jpg
  • Colnect-2024-797-Russian-views.jpg
  • Stamp_of_Moldova_198.gif
  • Stamp_of_Moldova_md33k.jpg
  • Stamp_of_Moldova_426.gif
  • Stamp_of_Moldova_187.gif
Short desc: 1992 provisional b

Issuer: Moldova
Date: 10/20/1992


Consists of 6 stamps: (See stamps as list)

45k
46k
63k
63k
70k
4r

Issues with this name: Moldova, Tajikistan


Record of changes