Prev: reptile Afroedura pondolia major
Next: person Afrojack

Afroedura transvaalica transvaalica

  • Colnect-2843-924-Transvaal-Rock-Gecko-Afroedura-transvaalica.jpg
Name: Afroedura transvaalica transvaalica
Type: reptile


Appearing in designs:
Afroedura transvaalica transvaalica Venda 1/16/1986 20c issue=1986 dt=reptiles (1986 Venda)

No synonyms.

Record of changes
Prev reptile: Afroedura pondolia major
Next reptile: Afrovenator

Prev animal: Aculepeira ceropegia
Next animal: Agalma okeni
Wikipedia article