Prev: person Kyosti Kallio
Next: person Pehr Kalm

Kallymenia cribrosa

  • MZ582.02.jpg
Name: Kallymenia cribrosa
Type: animal


Appearing in designs:
Kallymenia cribrosa Mozambique 11/1/2002 17000m issue=The World of the Sea

No synonyms.

Record of changes
Prev animal: Jumping Spider
Next animal: Katipo

Prev taxon: Inaria
Next taxon: marine life
Wikipedia article