Prev: bird Pomarea dimidiata
Next: person Pombal

Pomatomus saltatrix


(No stamps with images found)
Name: Pomatomus saltatrix
Type: animal


Appearing in designs:
Pomatomus saltatrix Mali 3/2/1997 310fr issue=Marine Life 1997 dt=marine life (1997 Mali)

No synonyms.

Record of changes
Prev syn: Pomarea nigra
Next syn: Pomatorhinus hypoleucos
Prev animal: Polysyncraton lacazei
Next animal: Portuguese man o' war

Prev taxon: plant
Next taxon: Radiolaria
Wikipedia article