Prev: person St Aegidius
Next: plant Aegle marmelos

Aegithina tiphia horizoptera (synonym of common iora)

  • Colnect-1623-934-Common-Iora-nbsp-Aegithina-tiphia-ssp-horizoptera-.jpg
Name: Aegithina tiphia horizoptera
Type: bird
Synonym of: common iora


Appearing in designs:
Aegithina tiphia horizoptera Singapore 9/19/1991 $1 dt=birds (1991 Singapore)

Record of changes
Prev syn: Aegithalos caudatus
Prev bird: Adzebill
Next bird: Aegypius occipitalis

Prev animal: Aculepeira ceropegia
Next animal: Agalma okeni
Wikipedia article