Prev: mountain Mt Thyrill
Next: mountain Mt Tsugitaka

Mt Titano (synonym of Monte Titano)

  • Colnect-169-895-Abraham-Lincoln-and-Mt-Titano.jpg
  • Colnect-171-944---Mt-Titano---by-R-Viola.jpg
  • Colnect-170-254-Mt-Titano-and-Cancelled-Stamp-of-Sardinia-1862.jpg
  • Colnect-170-255-Mt-Titano-and-Cancelled-Stamp-of-Sardinia-1862.jpg
  • Colnect-170-256-Mt-Titano-and-Cancelled-Stamp-of-Sardinia-1862.jpg
  • Colnect-501-729-Pro-victims-of-war.jpg
Name: Mt Titano
Type: mountain
Synonym of: Monte Titano


Appearing in designs:
Abraham Lincoln & Mt Titano San Marino 7/1/1959 70l issue=Lincoln 150th
Mt Titano San Marino 9/17/1969 20l dt=Viola paintings
Mt Titano & Sardinia stamp (3 stamps of San Marino, 1961)
Mt Titano & sword San Marino 9/29/1923 1l

Appearing in design types:
flowers & Mt Titano (7 stamps of San Marino, 1967)

Record of changes
Prev mountain: Mt Thyrill
Next mountain: Mt Tsugitaka

Prev place: Mt Moussalla
Next place: Mt Tsukubasan
Wikipedia article