Prev: city Freiburg im Breisgau
Next: start Freiburg University opening

Freiburg University

  • DBP_256_Uni_Freiburg_10_Pf_1957.jpg
Name: Freiburg University
Type: university
Date: 1457


Events:
Freiburg University opening 1457
Freiburg University 500th Germany 1957

Not in any designs.

No synonyms.

Record of changes
Prev university: Free University in Brüssels
Next university: Fribourg University

Prev institution: Freiberg Mining Academy
Next institution: French Academy in Rome
Wikipedia article