Prev: bird Leptopogon amaurocephalus
Next: coral Leptopsammia pruvoti

Leptoporus lignosus

  • Colnect-2627-516-Leptoporus-lignosus.jpg
Name: Leptoporus lignosus
Type: fruit


Appearing in designs:
Leptoporus lignosus Central Africa 11/15/1984 5fr dt=Fungi (1984 Central Africa)

No synonyms.

Record of changes
Prev fruit: Lanzones
Next fruit: lichee tree

Prev plant: Leptolaena diospyroidea
Next plant: Leptospermum persiciflorum
Wikipedia article